Förbudet som gör folk galna

Populisten Ebba Busch har redan ryckt ut

Det mullrar i folkdjupet.

Populisten Ebba Busch har såklart fattat att det är en stor grej. Som man kan vinna på.

Det handlar om förbudet mot att elda på tomten.

Svenska folket äger inte bara rätten att sig själv beskatta. Det har också ägt rätten att elda kvistar och ris och annat torrt trädgårdsavfall på den egna tomten.

I dag är det Valborgsmässoafton. Och en del av oss hade kanske tänkt att utnyttja eldningsrätten genom en småskalig brasa för att manifestera att ”vintern rasar ut bland våra fjällar”. Kanske skulle vi också sjungit den vårsången, eller någon annan, medan eldtungorna slickade i sig fjolårets kvistar. Inte vet jag.


Det jag däremot vet är att förbudet mot att elda trädgårdsavfall har orsakat stor ilska. Folk är galna. Det planeras eldningsgerillor. Det sätts frågetecken för om politiker begriper någonting överhuvud taget.

Ikväll kan du alltså inte tutta på en brasa på tomten bara så där. I vissa kommuner går det bra. I andra krävs tillstånd.

Det handlar om nya avfallsregler i EU som trädde i kraft vid nyår. Men som fram tills nu gått under radarn. Allt trädgårdsavfall ska återvinnas, även torrt ris och kvistar. Antingen genom kompostering på tomten eller att man kör det till en återvinningsstation.

Tillstånd för eldning kan dock ges av kommunen efter ansökan. Och mot en avgift.

Naturvårdsverket har i en vägledande tolkning av reglerna sagt att allt ska återvinnas. Men också påpekat att kommunerna kan bevilja undantag.


Det innebär att det nu, på självaste Valborgsmässoafton, råder eldningskaos. Kommunerna tolkar de nya reglerna lite som de vill.

I Stockholm får man fortfarande elda torra kvistar och grenar på sin tomt vecka 18 och 40, förutsatt att det då inte råder eldningsförbud till följd av torka. Eldfrist råder också på Valborg.

Botkyrka, med drygt 95 000 invånare, är inne på samma linje. Eldning är tillåten en vecka på våren och en på hösten. Liksom på Valborgsmässoafton.

Norrtälje, en vidsträckt kommun med 65 000 fastboende och en omfattande glesbygd, anser att det generella eldningsförbudet bara gäller detaljplanerade områden. I andra kan man tutta på tills vidare.

De slår också fast på sin hemsida att någon allmän rishämtning inte står på kommunens agenda. Den som inte kan, får eller vill elda upp det får själv köra det till tippen. Eller betala för att någon annan gör det.


KD-ledaren, näringsministern och vice statsministern Ebba Busch har näsa för populistiska utspel. Och den här gången har hon på nytt prickat folkdjupet.

I sociala medier brinner kvistarna i Bushs eldningstunna och hon skriver att reglerna ska förtydligas. Det betyder att de ska göras mer tillåtande, skulle jag tro.

Tråkigt att hon inte tog tag i det redan när hennes egen regering klubbade införlivandet av EU-direktivet i den svenska avfallsförordningen 2022. Och samtidigt införde förbudet mot eldning, något som inte står i EU-beslutet om hantering av trädgårdsavfall. Då hade vi sluppit den här ilskan.

Det mullrar i folkdjupet. Men min tro är att det mesta kommer att förbli som det var. De som vill elda gör det på ett ansvarsfullt sätt. Resten kör till tippen.


Karin Nelsson är vd på Demoskop som bland annat genomför Aftonbladets månatliga väljarbarometrar. Hon är ständigt på tå vilket för en tid sedan ledde till att hon såg ett delvis nytt väljarbeteende. Observationen baserade sig på en genomgång av 30 000 intervjuer gjorda under ett kvartal och kompletterades med en korrespondensanalys.

Vi brukar tala om höger och vänster eller regering och opposition, det vill säga två politiska kraftfält. Men det Karin såg var snarare fyra poler.

En bestod av Moderaterna och Liberalerna. Mellan dem rör sig väljarna relativt fritt.

Detsamma gäller KD och SD. Busch var den första partiledare som bjöd in SD och Jimmie Åkesson i värmen och nu tycks sambandet vara väletablerat hos väljarna.

Ett tredje fält består av de tre rödgröna partierna S, MP och V. Det blir man inte så förvånad över.

Men det blir man av den fjärde och sista polen. Den består nämligen av Centern. En ensam satellit.


Vilka partier lever farligast i den här verkligheten? Centern, såklart. Ensam är inte stark. Tätt följd av Liberalerna och KD. De kan dock närmare valet få skjuts av väljarnas taktikröstning.

TRE SPANINGAR


 Vad är det för fel på statens ägande av kulturbyggnader? Förra året föll innertaket in på Naturhistoriska riksmuseet som fick stänga tillfälligt. Nu är Kungliga Operan i så uselt skick att den måste bommas igen senast 1 juli 2026. Säkerheten för personal och besökare står på spel.


 Fest är kul. Det tycks Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholm, tycka. Budgeten för aktviteten på hennes residens Tessinska palatset tredubblades i år till 1,2 miljoner medan andra fick spara. AKB tillträdde i mars 2023. Verksamheten består bl a av ”extern och intern representation”.


 Det finns två saker som riksdagspartierna vill bli ense om. Försvarsberedningens slutrapport (vart femte år). Och kritiken av statsråden i KU:s årliga granskning. De inte bara vill bli utan brukar också bli eniga. Varför begränsa sig till just dessa frågor och inte andra? En gåta.

Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällsfrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.