Synnerligen dumt att kriminalisera sexköp utomlands

Oisin Cantwell om regeringens utspel

Svenskars sexköp utomlands ska kriminaliseras.

Den nya regeringen hann inte ens tillträda innan det var dags för det första kriminalpopulistiska utspelet.

Sexköpslagen har varit kontroversiell och ständigt omdebatterad sedan den antogs av riksdagen 1998.

Men lagen har, vad vissa än må säga, haft betydelse. Sverige är en betydligt mindre attraktiv marknad än jämförbara länder för den miljardindustri som sexhandeln utgör, visar en undersökning från 2010.

Jag är för denna lag och är inte det minsta imponerad av människor som åker utomlands och köper sex. Att lagstifta mot detta beteende är dock av flera skäl synnerligen dumt.

En grundläggande tanke med lagar är för det första att det ska vara realistiskt att anta att de får någon betydelse. Att de leder till att kriminalitet bestraffas. Meningslösa paragrafer har inget i lagboken att göra.

Räck upp handen, den som tror att polisen i Amsterdam, Bangkok eller Gambia kommer att ägna så mycket som en minut åt att spana på svenska sexköpare för att bistå kollegorna i Sverige.

En annan - och viktigare - invändning är att lagen bryter mot den så kallade legalitetsprincipen. Det är ett av fundamenten i rättskipning världen över och innebär att en handling måste vara olaglig där den begås för att vara brottslig.

Det ska till mycket starka skäl för att bortse från denna princip. Det går inte att till exempel i en svensk rättegång om folkmord skylla på att regimen i Rwanda uppmanade till att förinta ett helt folkslag.

Vad händer nu när Sverige gör ett tydligt avsteg från denna ordning? Får Polen och Irland för sig att det ska bli förbjudet att åka till Sverige att göra abort? Kommer Turkiet att bestraffa en gästföreläsare från Istanbul som under ett seminarium i Stockholm säger att det inträffade ett folkmord på Armenier 1915?

Inget av detta förefaller vara sannolikt, men vi kan inte gärna tillämpa våra lagar utomlands och samtidigt kräva att andra länders inte ska gälla här.

Den nya lagen kommer dock inte som en överraskning. Kravet har länge framförts från vänsterhåll - socialdemokrater och vänsterpartister blir av någon anledning helt nippriga så fort de känner lukten av något som kan likna sexbrott och börjar reflexmässigt skrika om hårdare tag och utvidgad lagstiftning - och på senare år har allianspartiers kvinnoförbund anslutit.

Justitieminister Beatrice Ask hade dessbättre integritet nog att stå emot populismen i denna fråga. Börjar jag redan sakna henne?

Följ ämnen i artikeln