Politikens modernaste ord: Integration

Glödhett i politiken är för närvarande ett ord - integration.

Det handlar givetvis om det. Men också om att strypa strömmen av väljare till Sverigedemokraterna.

Lena Mellin, Aftonbladets politiska kommentator.

KD-ledaren Göran Hägglund var först. Dagarna före jul lanserade han flera förslag som skulle snabba upp asylprocessen och snabbare slussa nyanlända till Sverige ut i arbetslivet.

I går kväll var det Centerns tur och i morse hade Folkpartiet vässat sin integrationspolitik.

Självfallet finns en allvarlig, och rätt akut, bakgrund till förslagen. Enligt Migrationsverkets senaste prognoser väntas 95 000 asylsökande komma till Sverige i år. Det ställer stora krav på ett effektivt mottagande om situationen inte ska bli ohållbar. Framför allt för kommunerna som tar emot dem och för de asylsökande själva.

Moderaterna har tillsatt en arbetsgrupp och nya partiledaren Anna Kinberg Batra  har gjort klart att det blir en av de stora frågorna på höstens partistämma.

Men det finns även en annan orsak Partierna vill stoppa väljartappet till Sverigedemokraterna. Enligt vallokalsundersökningen Valu gick åtta procent av dem som röstade på Moderaterna 2010 över till Sverigedemokraterna i förra årets val.

Även de övriga allianspartierna tappade till SD. För Folkpartiet är siffran fem procent, Kristdemokraterna fyra och Centern tre procent.

Men också de tre rödgröna partierna tappade till SD. Fem procent av dem som röstade på Socialdemokraterna 2010 lade sin röst på SD fyra år senare. För V och MP uppgick tappet till SD till två respektive en procent av 2010 års väljarbas.

De har dock ännu inte signalerat att integrationspolitiken ska läggas. Statsminister Stefan Löfven (S) avskaffade integrationsministern när han bildade regering i oktober, varje minister skulle ägna sig åt den frågan inom sina respektive områden. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har dock ett samordningsansvar för integrationspolitiken inom regeringen.

Det finns likheter mellan de tre borgerliga förslagen att snabba på integrationsprocessen - och med att regeringens integrationsarbete samordnas av arbetsmarknadsministern. Det är jobb som är nyckeln till integration.

Folkpartiet och Kristdemokraterna laborerar  båda med tillfälliga uppehållstillstånd. Efter tre år ska permanentas under förutsättning att personen fått jobb eller fortfarande har skyddsbehov.

Centern och Kristdemokraterna vill göra det mer lönsamt att jobba men har lika olika lösningar. KD vill sänka etableringsersättningen men i stället införa ett skatteavdrag på 100 000 kronor, upp till den summan ska personen inte betala inkomstskatt. Centern vill också sänka ersättningen men i långsam takt om personen har lön.

Alla tre partierna vill på olika sätt snabba på integrationsprocessen. Exempelvis vill Centern att valideringen av utländska examina inleds redan då den asylsökande anländer.

Folkpartiet skiljer dock ut sig. De återupplivar kravet på ett språktest för dem som vill bli svenska medborgare. Och avskaffa vårdnadsbidraget som partiet anser permanentar utanförskapet för vissa kvinnor.

Följ ämnen i artikeln