Högerns desperata kamp för att få tyst på journalistiken

Publicerad 2021-07-19

Åkesson och Kristersson.

Att högern avskyr public service, SVT, SR, och UR, är högst begripligt. Dessa tre mediebjässar sysslar nämligen mycket med politik. Det ligger i sakens natur, eftersom de har allmänhetens uppdrag att allsidigt, utan kommersiella hänsyn, informera om vad som sig i konungariket försiggår.

Men den politiska journalistik som då publiceras i radiosändningar och på våra bildskärmar stämmer självfallet inte med högerns bild av verkligheten.

Ty det vore rentav olagligt. Public service-företagen är enligt lag skyldiga att ge en allsidig, opartisk och saklig rapportering från verkligheten, en icke högerrapportering. Det är detta som högern beskriver som vänstervridning.

För om nu exempelvis SVT, ingående och fullt i linje med sitt uppdrag från skattebetalarna, skildrar raden av förskräckliga skandaler inom den privatiserade åldringsvården så blir det ju vänstervridet. Även om det journalistiska arbetet varit aldrig så opartiskt och sakligt. Eftersom effekten kan misstänkas bli en växande misstro mot hjärtpunkten i högerns politik, viljan av privatisera all vård, omsorg och skolverksamhet.

På samma sätt blir reportageverksamhet som uppmärksammar förfall inom den privatiserade skolan vänstervriden. Till och med skandalen med oblygt islamistiska privatskolor kan i händelse av journalistiska avslöjanden ses som utslag av vänstervridenhet. Om betraktaren befinner sig till höger.

Detta dilemma, att kraven på opartiskhet och sanning inte räcker för att komma åt public service lämnar högern ingen ro. Därför prövar högerpartierna olika mer eller mindre desperata förslag för att få tyst på public service. Som när Stockholmsmoderaterna förra året föreslog att hela rasket skulle läggas ner och privatiseras eller som när Sverigedemokraterna för inte så länge sen föreslog en ordning för att bestraffa (löneavdrag, avstängning, avskedande) sådana journalister som gjort sig skyldiga till ohemul eller på annat sätt olämplig samhällskritik.

Här fanns tills helt nyligen en till synes oöverstiglig motsättning inom högern. SD:s vilja att göra hela public service till en statligt kontrollerad propagandaapparat, som i deras mönsterland Ungern, är något helt annat än den demokratiska högerns strävan efter privatisering. Eniga var de bara i sitt hat mot det ”vänstervridna” public service.

Tills alldeles nyligen. Moderaternas ”mediepolitiska arbetsgrupp” kom häromdagen med ett förslag som ser ut som en utsträckt hand mot SD. Man förordade tillsättandet av särskilda ”revisorer” på de tre mediebolagen med uppgift att ”ansvara för breda och vetenskapligt grundade granskningar av bolagens saklighet och opartiskhet samt ha en granskande roll i den nya tillstånds- och budgetprocessen”.

Revisorer? Intressant ordval. Egentligen betyder ordet bara ”granskare av räkenskaper”. Och sådana finns ju på alla bolag, självklart också inom public service. Så det var inte det som dessa moderata programmakare tänkte sig, revisorer i vanlig mening ska inte ”granska” saklighet och opartiskhet.

Man tänkte sig alltså en sorts politiska överkontrollanter, givetvis i befälsställning. Sådana finns självklart i Ungern sen länge även om dylika befattningshavare inte kallas revisorer. I sovjetsystemet kallades de politruker eller politiska kommissarier.

Chefen på UR, Sofia Wadensjö Karén, upptäckte den moderata bockfoten och slog larm (SvD 13 juli).

Moderaterna svarade i ett rörigt inlägg (SvD 15 juli) att deras förslag ”självklart inte handlade om politisk styrning eller kontroll av public service-bolagens redaktionella miljöer”.

Nähä? Vad handlade det då om? Jo, ”bredare forskningsuppföljningar av kravet på saklighet och opartiskhet”.

Jaha! Politisk styrning alltså. I synnerhet som ”det är en realitet att public service verkar närmare politiken än andra medier” och en sådan hårdare politisk styrning därför ”skulle bidra till att öka allmänhetens förtroende och stärka legitimiteten för radio och tv i allmänhetens tjänst”.

Återstår att se om de språkligt mindre inlindade SD:arna tar denna utsträckta hand. På något sätt måste ju högern enas om hur man ska få tyst på journalistiken

För övrigt anser jag att…

… den politiska svenska höger som å ena sidan bekymrar sig för skjutningar i våra förorter, å andra sidan hyllar USA, bör betänka innebörden av 244 masskjutningar, 275 döda, 1 005 sårade i USA. Under årets fem första månader.

… huvudsaken med EM i fotboll är att England och Italien får stryk, framför allt inte vinner turneringen.