Mitt erbjudande om hittelön innebär en ringa ekonomisk risk

Ämnet för dagen är både snårigt och uttjatat: Expressens kampanj för att framställa Aftonbladet som den illiberale Putins och hans regims anhängare, skriver Jan Guillou.

Jag ämnar i slutet på denna text erbjuda Expressens kulturchef Karin Olsson en hittelön som enligt hennes egna beräkningar skulle göra henne stormrik.

Detta skriver jag för att om möjligt pigga upp läsaren. Ämnet för dagen är nämligen både snårigt och uttjatat: Expressens nu femåriga kampanj för att framställa Aftonbladet som den illiberale Putins och hans regims anhängare.

Första gången Expressens ledarsida kallade mig ”Kremlvänlig” tog jag inte saken på allvar. Även om skällsordet var kopplat till ett krav på att SVT inte borde låta mig närvara eller tillfrågas i fler samhällsprogram. Anklagelsen var alldeles för befängd för att bemöta.

Jag antog att det var straff för att jag kritiserat Expressens ständigt repeterade hot om att Putins Ryssland hade för avsikt att anfalla Gotland, eventuellt med en inledande kärnvapenattack. Om man således kritiserar ett dylikt halsbrytande resonemang går man Putins ärenden?

 

Men det fanns system i galenskapen. Samma anklagelser, enligt samma typ av logik, ingick ju i Expressens kampanj mot Aftonbladets kultursida för att operera som agenter åt Putin.

Extra fart på den brasan blev det när två akademiker, Martin Kragh och Sebastian Åsberg, i januari 2017 publicerade en uppsats med förment vetenskapliga bevis för Expressens kampanj, dessutom i en ansedd tidskrift, Journal of Strategic Studies.

Uppsatsen är ett virrvarr av obestyrkta, irrelevanta eller direkt felaktiga påståenden för att leda en storstilad tes i bevis: Aftonbladet är sedan 2014 ”den viktigaste förmedlaren” av Putinpropaganda i Sverige.

Man kan tycka att ett så till den grad sensationellt förhållande borde ha upptäckts av fler läsare än Expressens medarbetare.

 

Bland uppsatsens bevis anförs påståenden som att Aftonbladets kultursida publicerat ”mer än trettio artiklar om fascism i Ukraina”, vilket inte ens är till hälften sant. Däremot är det sant att det finns starka högerextremistiska eller rent av fascistiska strömningar i Ukraina.

Men eftersom sådana påpekanden kan förmodas glädja Vladimir Vladimirovitj uppstår ”vetenskaplig” bevisning för Putinpropaganda.

Ytterligare belägg för tesen om Aftonbladets kultursidas ledande ställning som Putinagenter är att man riktat kritik mot Carl Bildt, EU och Nato, eller mindre konkret, ”regelmässigt anlägger den ryska världsbilden”.

Eller att en medarbetare på kultursidan varit medlem i ett litet ryskt vänsterparti som är en förlängd arm på spionorganisationen GRU. Källa till det likaledes sensationella påståendet visade sig vara den notoriske Egor Putilov numera verksam inom SD.

En annan tung källa synes vara Expressens kultursida. Den här typen av anklagelser leder naturligt till diskussion med hårda, rent av oförskämda, ord.

 

Den vetenskaplige Martin Kragh sprang därefter till Justitiekanslern för att få Aftonbladets ansvariga utgivare i fängelse, han visade alltså förvånansvärd brist på rutin när det gäller offentlig debatt. Med JK-anmälan hade han ingen framgång. Men han sprang också till Pressombudsmannen med en anmälan i fem avsnitt. Där fick han framgång på en punkt.

Expressen har nu övergått till kamp mot Aftonbladets alltför muslimvänliga journalistik. Som exempel på särskilt elakartade muslimvänner på Aftonbladet hängde Expressens kulturchef Karin Olsson härförleden (28/11) ut mig och Martin Aagård.

 

Nu kommer vi alltså till den hittelön som skulle kunna göra Karin Olsson rik.

Ty hon nöjde sig inte med min demokratihotande muslimvänlighet. Hon repeterade först Expressens hatkampanj om mig som KGB-agent och tillfogade därefter att jag ”under många år lade ner ansenlig kraft på att håna de tidningar och reportrar som skrev om KGB:s framfart i Sverige”.

Landsförräderi genom journalistik alltså? Ännu ett exempel på Aftonbladets Kremlvänlighet? Ok, Karin Olsson. Du får 1 000 kronor för varje sådan artikel ”under många år” som Du kan hitta.

Jag löper ringa ekonomisk risk. Det var ju bara ett rent påhitt från Din sida. Låt vara stilenligt och typiskt för kampanjen om Aftonbladets ”Kremlvänlighet”.


Förövrigt anser jag att...

... det är sorgligt att se hur skidskyttelandslaget tvingas förnedra sig genom att göra tv-reklam för ett låneinstitut, till och med med små repliker.

 

... högerblockets samlade hat mot public service är något gåtfullt. Delar KD och M verkligen SD:s hopp om att Sverige skall införa samma statskontrollerade radio och tv som Ungern och Polen?