Vill Björklund ha nyval får han skaffa sig andra bundsförvanter

Jan Björklund (FP).

Att Kristdemokraterna skulle rösta ner Decemberöverenskommelsen, DÖ, är högst osannolikt.

Om FP-ledaren Jan Björklund vill ha nyval får han skaffa sig andra bundsförvanter än kritiska KD:are.

Jan Björklund (FP) säger, helt korrekt, att om Kristdemokraterna röstar ner den omdiskuterade julpakten på sitt riksting som inleds idag så faller den.

Varför Björklund säger det kan man bara spekulera om. Ingenting talar för att pakten skulle falla när tinget röstar i morgon. Bara sex av totalt 26 partidistrikt är emot och inget av de stora.

Men Folkpartiet ligger illa till i opinionen och kanske tror Jan Björklund att de försvagade Moderaterna och den föräldralediga Annie Lööf är en kombination som skulle gynna Folkpartiet i ett eventuellt nyval. Jag tror han hoppas på för mycket, men under har inträffat.

Decemberöverenskommelsen, DÖ, slöts i december förra året mellan regeringen och Alliansen och säger att den största partigrupperingens budgetförslag ska släppas fram. Landet skulle vara möjligt att regeras, hette det, trots Sverigedemokraternas hot om att fälla alla budgetar som inte minskar invandringen och begränsar Miljöpartiets inflytande.

Ebba Busch Thor har försvarat överenskommelsen trots högljudd intern kritik. Till de mest envetna kritikerna hör partiets ledamot i EU-parlamentet, det tidigare tv-ankaret Lars Adaktusson. Han hävdar bland annat att den nya partiledningen inte är juridiskt bunden av DÖ eftersom ingen av dem var med och förhandlade fram den.

Trots det gör Busch Thor sannolikt rätt i att stå fast vid julpakten. KD skulle framstå som ett mycket opålitligt parti om de hoppade av julpakten.

Men det medför att hon tvingas till en tuff match mot sina egna väljare. Av dem som lade sin röst på KD i senaste valet tycker tre fjärdelar, 74 procent, att överenskommelsen är direkt dålig. Bara tio procent tycker att den är bra enligt Aftonbladet/Inizio.

Två tredjedelar tycker att pakten är så dåligt att den borde brytas. Enbart 14 procent vill att man håller löften om att inte fälla motståndarens budget förrän efter valet 2022.

Den andra infekterade frågan gäller Nato. Partiledningen vill att Sverige ska gå med i den västliga försvarsalliansen. Även mot detta beslut finns intensiv intern kritik.

Men i den här frågan står KD-toppen och partiets väljare på samma sida. 69 procent av KD:s sympatisörer vill att Sverige ska gå med. 17 procent anser att Sverige även fortsättningsvis ska stå utanför.

Ebba Busch Thor valdes till KD-ledare i april och sedan dess har hon i princip varit föräldraledig med den nu sex månader gamle sonen Birger.

Men nu rivstartar hon. Först med rikstinget, partiets högsta beslutande organ, i Västerås. Sedan med en partiledardebatt, hennes första någonsin, i SVT på söndag kväll.

Stämman avslutas också på söndag. Den kan bli livad.