Det kvinnor kan och gör har ett lägre värde

Ibland kan jag längta till 1970-talet, då kvinnor drog på sig sjalar och gick ut på gator och torg och krävde rättvisa och rättigheter.

Rätten till fri abort.

Rätten till smärtlindring.

Rätten till daghem för alla.

Rätten till en anständig lön.

Allt det här är för länge sedan genomfört, allt utom rätten till den anständiga lönen. Och här kan kanske Kommunals rapport ”Byt lön - dags för jämställda löner” sätta fart på frågan. Rapporten konstaterar nämligen att inget har hänt: Under 20 år har lönegapet mellan kvinnor och män inte rubbats en enda millimeter.

Under 2012 var heltidslönen 27 000 kronor för en kvinna och 32 000 för en man. Och för kvinnan betyder den här skillnaden en löneförlust på 54 000 kronor under ett år. En löneförlust som enligt LO:s beräkningar stiger till 2,4 miljoner kronor under ett helt arbetsliv. Det finns mer: Enligt rapporten är skillnaden mellan kvinnors och mäns löner större än de 14 procenten. Om man tar hänsyn till kvinnors deltid stiger lönegapet till 23,1 procent.

Och det betyder:

1) att kvinnors månadslön sjunker till 24 700.

2) att lönegapet mellan kvinnor och män blir 7 400 kronor per månad.

Resultat: Under ett år blir den faktiska löneförlusten för kvinnor 89 000 kronor. En förlust som under ett helt arbetsliv växer till fyra miljoner. Fyra miljoner?

Hur är det möjligt?

LO:s utredare förklarar: Det beror på att kvinnors yrken systematiskt värderas lägre än yrken som befolkas av män. Och SCB:s lönestatistik bekräftar uppgiften: Yrken där kvinnor är i majoritet värderas systematiskt lägre än likvärdiga yrken där männen är flest.

Och det är antalet kvinnor som ställer till det: I sektorer som domineras av kvinnor sätts inte lönen efter arbetets svårighetsgrad eller hur kompetent personen är. Inom vård och omsorg är det andra kriterier som gäller.

Och enligt LO handlar det om en ”strukturell diskriminering”, en diskriminering som är riktad mot själva yrket. Kvinnors arbete värderas lägre. Det kvinnor kan, behärskar och gör har ett lägre värde. Så enkelt är det.

Och den här systematiska diskrimineringen av kvinnors kunskap och arbete är enligt LO den enskilt största förklaringen till att kvinnor tjänar mindre än män.

Är det okej?

Inte alls.

Och så här 40 år efteråt – ta fram sjalarna.

Följ ämnen i artikeln