Cantwell: ”Sluta mumla om gränskontrollerna”

I dag har det gått ett år sedan de möjligen olagliga id-kontrollerna infördes.

Det är en dyster påminnelse om med vilken arrogans regeringen körde över rättssäkerheten.

Först som sist: det är fullt begripligt att Rosenbad kände sig tvingat att agera då stundtals 10 000 asylsökande i veckan anlände till Sverige hösten 2015.

Myndigheter och kommuner belastades mycket hårt och det hade varit ansvarslöst att inte agera.

Men den liktiltighet med vilken regeringen bemötte Lagrådet, den myndighet som ska granska lagförslag innan de träder i kraft, och tunga remissinstanser var förskräcklig.

Låt mig rekapitulera:

Hösten 2015 införde den så kallade inre gränskontrollen, som innebar att polisen började kontrollera personer som kom över Öresundsbron samt vid vissa hamnar i södra och västra Sverige.

Då denna åtgärd, som utmanar Schengenområdets idé om avskaffade inre gränser och som EU flera gånger muttrat ilsket över, inte visade sig vara tillräcklig för att få ner flyktingströmmarna tappade regeringen huvudet helt.

”Svensk juridisk historia”

Det bisarra förslaget att få stänga Öresundsbron drogs visserligen snabbt tillbaka efter högljudda protester från lagkloka, men Rosenbad gick vidare med id-kontrollerna.

Den tillfälliga lagen, införd i dag för ett år sedan, innebär att färje-, tåg- och bussföretag som trafikerar Öresund måste kontrollera passagerarnas id-handlingar på den danska sidan.

Lagrådet, den myndighet som ska granska lagförslag innan de klubbas i riksdagen, anmälde invändningar som i sin skoningslöshet sannolikt går till svensk juridisk historia.

Juristerna inledde med att fråga sig om id-kontrollerna är förenlig med asylrätten och kastade sig sedan glupskt över den absurt korta remisstiden, två dygn.

Går det verkligen att sätta sig in i ett komplext förslag, analysera konsekvenser och författa ett svar inom 48 timmar?

Lagrådet påpekade att Konstitutionsutskottet i en tolkning av regeringsformen, vår viktigaste grundlag, påpekat att remisstiden ska vara rimlig.

Det är svårt att hävda att den var det då tunga instanser inte hann skriva repliker utan under kaotiska former fick ringa in sina svar till näringsdepartementet.

Men regeringen ryckte på axlarna åt invändningarna, som bland annat även Justitiekanslern framförde, och lyckades driva den genom en riksdag som inte ville visa sig bestå av mähän.

Är dessa id-kontroller ens lagliga?  Bland andra Krister Thelin, före detta statssekretare i Justitiedepartementet, domare och ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, har hävdat att den tillfälliga lagen bryter mot det EU-rättsliga Schengenregelverket.

Stora förluster

Kritikerna har även påpekat att EU-kommissionen slagit fast att en liknande bestämmelse som Tjeckien hade en period var otillåten.

Hur det nu än ligger till med den saken så har Öresundsregionen, av OECD utnämnt till det mest framstående exemplet på europeiskt gränsöverskridande samarbete, drabbats hårt av bestämmelserna. 

Länsstyrelsen i Skåne har utvärderat effekterna och konstaterar bland annat att de slår hårt mot de 16 000 personer som pendlar till jobb på andra sidan bron och för företag och organisationer som har verksamhet i både Malmö och Köpenhamn är kostnaderna stora.

Dessutom har transportörerna har förlorat över 100 miljoner kronor på minskad biljettförsäljning och för ökade kostnader för kontrollerna.

Hur länge övervakningen av gränserna fortsätter vet vi inte. Inrikesminister Anders Ygeman ger mest mumlande svar om framtiden.

Såväl de inre gränskontrollerna som id-kontrollerna förlängs med tre månader i taget. Jag skulle inte bli förvånad om eländet kommer att pågå till dess att EU en dag tröttnar och sätter ner foten.