Bevisningen är knepig även i framtiden

KÖPING. Sex ska vara friviligt.

Annars är det olagligt.

Men även med samtyckeslagen kommer bevisningen vara knivig.

Sexualbrottsutredningen presenterade sina förslag i oktober förra året. Nu, i kölvattnet av den globala #metoo-rörelsen, tar regeringen fasta på dem och kommer lägga fram de flesta av dem för att klubbas igenom av riksdagen.

Paketet presenterades i Köping ett par timmar före statsminister Stefan Löfvens (S) jultal på Stora torget. För att understryka hur allvarligt regeringen ser på saken flankerades han av vice statsminister Isabella Lövin (MP) och justitieminister Morgan Johansson (S) under presskonferensen.

Den första nyheten är alltså att det införs en samtyckeslag. Sex ska vara frivilligt, annars är det olagligt. Enligt utkastet till lagtext kommer sjätte kapitlet i brottsbalken inledas så här från 1 juli nästa år:

”Den som med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med ett samlag döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och i högst sex år.”

Den andra stora nyheten är att två nya brottsrubriceringar införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det betyder att fler handlingar än i dag kan bedömas som brottsliga.

För att brottsrubriceringen ska bli våldtäkt ska det även i framtiden krävas uppsåt. Men inte våld eller hot om våld, det är våldtäkt ändå.

Argumenten emot samtyckeslagen är framför allt tre.

1. Den leder inte till fler fällande domar. Bevisläget kommer fortfarandet att vara svårt. Det finns sällan vittnen, ord står mot ord.

Men i kombination med de två nya brotten om oaktsamhet, våldtäkt och sexuellt övergrepp, kan läget bli helt annorlunda än som kritikerna befarat.

Personen borde ha förstått situationen eller borde ha försäkrat sig om att någon gett samtycke till sex.

Det kan mycket väl leda till fler fällande domar än i dag eftersom fler handlingar blir olagliga. Och för dem krävs alltså inte heller uppsåt som krävs för att brottet ska kallas våldtäkt.

2. Samtycke är svårt att definiera. Nickning, blinkning eller ett uttalat distinkt ja? Man vet inte.

3. Fokus hamnar på offret i stället för på förövaren. Vad offret sade och gjorde blir avgörande för om det fanns ett samtycke eller inte. Alltså kommer fokus att ligga på offret under domstolsförhandlingarna.

Enligt Nationella trygghetsundersökningen ökar sexualbrotten lavinartat. 2012 uppgav 1,4 procent av kvinnorna att de utsatts för sexualbrott. Fyra år senare, det vill säga förra året, var siffran nästan tre gånger så hög, 4,1 procent.

Den mest utsatta gruppen är unga kvinnor, mellan 16 och 24 år. 2016 uppgav 14 procent av dem att de utsatts för minst ett sexualbrott.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.