Har de misslyckats - eller är de bara inkompetenta?

Internatskolan Lundsberg.

En av styrelseledamöterna för prestigeskolan Lundsberg kallar den nya elevmisshandeln ”ett pojkstreck”.

Då har man inte fattat någonting.

Då tar man inte sitt ­ansvar.

Riksinternatet Lundsberg ägs av en stiftelse. I styrelsen sitter gamla elever, målsmän för nuvarande och anställda. Alltså personer som inte har lust att dra skam över sin gamla skola, sina barns skola eller sin arbetsplats.

Kanske var det därför ­ledamoten Ulf Rehnmark i går avfärdade den nya misshandeln på elitskolan med att den inte var medveten utan mer av ”ett pojkstreck”. Han, styrelseordföranden Marie Wallenberg (elev på 1970-talet) och de andra ledamöterna håller så tätt de kan mot omvärlden.

Det är inte ansvarsfullt. Det är att frånhända sig ansvar för upprepade ­avslöjanden om trakasserier, mobbning och ren misshandel av elever på skolan.

Att gå på Lundsbergs skola är fint. Under mottot ”En sund själ i en sund kropp”, har undervisning bedrivits där sedan 1896 och bland eleverna märks bland ­andra prinsarna Bertil och Carl Philip.

Mindre fint är det dock att skolan blivit synonym med pennalism. För två år sedan genomförde Skol­inspektionen ett oanmält besök på Lundsberg efter anmälningar till dem och till Barn- och elevom­budet om kränkande ­behandling av elever.

Efter det genomfördes en regelrätt inspektion. I april avslutades granskningen sedan Lundsberg lovat att genomföra en lång rad åtgärder. Samtidigt avskrevs ett viteskrav.

Sen gick det fyra månader. Och så brändes två elever med strykjärn, ­åtminstone den ena av dem låg på golvet med ögonbindel under misshandeln.

Har ledningen miss­lyckats eller är den bara ­inkompetent? Rektor ­Staffan Hörnberg var i går ­ledig och hade telefonen avstängd. Är det så man uppträder i början av läsåret när ens verksamhet på nytt hamnat i blåsväder?

Lundsberg är inte det ­enda riksinternatet. De ­andra två är Grennaskolan och Sigtuna humanistiska läroverk.

Också Grennaskolan har under de senaste åren utsatts för Skolinspektionens granskning sedan elever utsatts för kränkningar ”av olika omfattning och svårighetsgrad”.

Det märkliga är att dessa skolor, som har klara svårigheter att leva upp till baskrav i skollagen, sedan hedenhös seglar fram i en ekonomisk gräddfil skapad av statsmakten.

Riksinternat beslutas av regeringen. De skolor som får status som riks­internat får ­betydligt mer pengar än ­andra.

Utöver den kommunala skolpengen får de stats­bidrag för svenska elever vars föräldrar bor utomlands. Dessutom får de, till skillnad från ­alla andra skolor, ta ut ­avgifter.

”De kostnader för verksamheten som inte täcks av statsbidrag eller ­bidrag från elevens hemkommun får täckas genom att ­huvudmannen tar ut elevavgifter” står det i förordningen för riksinternaten.

Men nu kan Lundsberg, Grenna och Sigtuna vara på väg mot betydligt kärvare tider.

En arbetsgrupp i utbildningsdepartementet har i över 1,5 år jobbat med att se över ­reglerna. Den skulle ha varit klar i mars men är fort­farande inte färdig.

Vad utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill att den ska landa har han uttryckt vid flera tillfällen. Han vill avskaffa riksinternaten och statsbidragen till dem. De ska vara som vilken friskola som helst och inte få ta ut avgifter för under­visningen.

Om behov finns för ­internat, alltså boendet, kan Björklund tänka sig att de kan få ta betalt för det. Gissa vad det kommer att kosta, heldygnsinackordering med mat, husmor och fritids­ledare?

Genomförs Björklunds plan har vi snart sett den siste eleven misshandlas på Lundsberg, oavsett hur bagatellartad ­ledningen tycker att den är. Få, om ­någon, kommer att ha råd att gå där.

Följ ämnen i artikeln