Trafikverket kan tänka sig supersnabbtåg

Uppdaterad 2018-02-27 | Publicerad 2018-02-20

Trafikverket vill ha snabbare tåg.

Trafikverket ser nya möjligheter för höghastighetsspår med en maxfart på 320 kilometer i timmen. Myndighetens nya rapport visar att det finns pengar att tjäna på snabbtåg.
I framtiden kan resan mellan Stockholm och Malmö gå på drygt två timmar.

Många tågresenärer drömmer om kortare restid mellan storstäderna. Med ett höghastighetståg som kör i 320 kilometer i timmen skulle passagerare mellan Stockholm och Malmö endast behöva tillbringa två timmar och 28 minuter ombord istället för dagens drygt fyra timmar med X2000. Det är lika snabbt som flyget om man räknar med restiden från centrum till centrum.

Trafikverket ansåg tidigare att ett spår för snabbtåg skulle bli för dyrt. Istället för att bygga banor för tågtrafik i 320 kilometer i timmen ville man ha banor med en maxhastighet på 250 kilometer i timmen, som är billigare att bygga.

Billigare underhåll

Men nu presenterar Trafikverket en ny rapport där de jämför de två banorna. Det visar sig att det på sikt kan vara lönsamt att satsa på ett höghastighetsspår för de snabbare snabbtågen.

Det är visserligen 25 miljarder kronor dyrare att bygga själva höghastighetsspåret jämfört med ett spår på en traditionell banvall, men underhållet blir mycket billigare eftersom banan i betong tål slitage från väder och vind mycket bättre. Dessutom beräknar man att resorna mellan Malmö och Stockholm skulle öka markant.

– Rapporten är en jämförelse mellan tågbanor för hastigheter upp mot 250 kilometer i timmen och banor för 320 kilometer i timmen. Vi redovisar effekt och kostnad för dessa. Det handlar inte om att vi ändrat ståndpunkt, säger Lennart Kalander som är chef för Nationell planering, på Trafikverket.

Han menar att det är viktigt med en ny infrastruktur eftersom järnvägssystemet är hårt belastat idag. Snabbare resor och bättre kopplingar mellan städerna är viktigt för Sverige och en utbyggnad av tågnätet är även bra för godstrafiken som får mer utrymme på de befintliga banorna.

– Men man måste väga kostnader och nytta mot varandra eftersom det är en mycket stor investering. Att bygga en bana för 320 kilometer i timmen som finansieras med anslag kommer ta för lång tid att bygga. Men om man hittar en annan lösning för finansiering som leder till att man kan bygga i snabbare takt så kan en sådan bana vara att föredra, säger Lennart Kalander.

Stor satsning

I valrörelsen 2014 var alla partier enade om att man behövde satsa på järnvägen och särskilt på höghastighetståg. En höghastighetsjärnväg är Sveriges största infrastruktursatsning på 150 år.

Men de två alternativen – ett spår för 320 kilometer i timmen som lånefinansieras och blir klart 2035 eller ett traditionellt spå för 250 kilometer i timmen som byggs etappvis fram till 2095 – splittrade partierna.

ANNONS