Stoppa pilbågsjakt – djur plågas till döds

Debattörerna: Det är en extrem metod som hör hemma i det förflutna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-08-23

DEBATT. I vårt jaktliberala land kan hobbyjägare som nöjesjagar redan idag välja mellan ett otal extrema jaktformer. Nu vill man införa ytterligare ett jaktvapen som borde höra hemma i det förflutna.

Efter massiv lobbyism från Svenska jägareförbundet och Bågjägareförbundet har Naturvårdsverket lagt ett förslag om att tillåta pilbågsjakt från och med 2019. Detta efter påtryckningar från dessa två särintressen som inte omfattar mer än två och en halv procent av svenska folket.

Jägare pratar sällan i klartext när de dödar djur utan omskriver det som ”viltvård”. Och för att ytterligare förhöja naturupplevelsen, som jägarna påstår sig ha i samband med jakt, så vill nu de båda förbunden införa pilbågsjakt.

Alltifrån rådjur, räv, bäver, grävling och hare är arter som jägareförbundet tycker är lämpliga måltavlor.

Pilbågsjakt är en jaktform som kräver extrem skicklighet av jägaren. Utövaren behöver känna till det exakta avståndet eftersom även de snabbaste pilarna sjunker uppemot 20 centimeter på 40 meters avstånd.

Om nu jägaren skulle träffa det lilla området på djurets kropp som krävs så dör viltet inte då pilen går in i kroppen, utan det dör av långsam förblödning. En dödskamp som kan pågå i upp till 30 minuter.

Detta går att jämföra med halalslakt som är en förbjuden avlivningsmetod i vår djurskyddslag.

På grund av svårigheten att hantera en pilbåge i en jaktsituation så erkänner Daniel Ligné på jägareförbundet att bågen är begränsad och att det krävs tillgång till krutvapen i händelse av eftersök.

Ett faktum som bara det borde förpassa pilbågen som jaktvapen till det förflutna där den hör hemma. Han medger också att han personligen skulle tycka att det vore skithäftigt att smyga sig in på ett ståndskall med pilbåge.

Men ska vi införa ännu ett jaktvapen bara för att jägare tycker att det är ett ”skithäftigt” sätt att döda djur på. Är våra vilda djur menade som måltavlor för jägare som söker nya kickar i livet?

Det är knappast med tanke på att inte utsätta djuren för onödigt lidande som de båda förbunden förordar pilbågsjakt. Att de flesta länder i Europa har tagit ställning mot denna kontroversiella jakt borde mana till eftertanke.

Företrädare för jägareförbundet menar att de arbetar med en viltförvaltning som har stöd av allmänheten. Ett påstående som det inte finns något som helst belägg för.

Jägare agerar som om de vilda djuren är deras egendom. Men vår fauna är naturligtvis ingens egendom utan allas vår gemensamma tillgång. Det är dags för svenska folket att sätta ner foten och ta ställning till om vi vill att jägarna förvaltar våra vilda djur med otidsenliga våldsmetoder.

Christina Lindberg, skådespelare och journalist
Ann Fransson, Jaktkritikerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen i artikeln