Ryssland driver mot total kollaps

Lagt allt på olja, krig och militären

Uppdaterad 2022-04-26 | Publicerad 2022-04-23

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vladimir Putin har inte förberett Ryssland på att grunden till den ryska ekonomin håller på att försvinna.

Västs omfattande sanktioner fungerar inte på Ryssland. Det menade Vladimir Putin sturskt i ett tv-sänt tal i veckan. Inflationen har visserligen stigit med nästan 20 procent, man ekonomin håller på att stabilisera sig, sa den ryske presidenten.

Det ryska folket är sannolikt inte lika fullt av tillförsikt. Än så länge betalar de tusentals internationella företag som lämnat landet ut löner. Men skulle de bestämma sig för att säga upp sin personal innebär det massarbetslöshet i Ryssland.

Den ryska ekonomin har klarat sig bättre än förväntat tack vare exporten av gas och olja. Ungefär 800 miljoner dollar tickar in i den ryska statskassan – per dag.

Tyskt stopp för olja

Om framför allt väst skulle sluta köpa rysk olja och gas skulle det kunna sätta stopp för kriget i Ukraina. Hittills har länder som Italien, Ungern och Tyskland inte velat ge något definitivt besked.

Men i veckan meddelade den tyska regeringen att landet ska sluta importera rysk olja under året. Redan i sommar ska importen av den ryska oljan ha halverats. Även den ryska gasen ska fasas ut, säger utrikesminister Annalena Baerbock.

Det kommer få den ryska krigsmaskinen att hacka väsentligt.

Oljan och gasen är fundamentet för den ryska tillväxten. Samtidigt är Ryssland ett av de länder som klimatförändringarna slår hårdast mot.

Vladimir Putin har ignorerat alla varningar om temperaturhöjningens konsekvenser. I 20 års tid har han i stället satsat landets resurser på att bygga upp militären.

Rysslands landareal är till hälften täckt av permafrost som nu i rask takt smälter. Det frigör metangas som är mångdubbelt farligare än koldioxiden. Kreml har med hårda nypor tystat forskare som varnat för den klimatkatastrof som Ryssland står inför.

Om det sker en översvämning till följd av klimatförändringar åker Putin gärna själv ut och sparkar någon lokal makthavare istället för att ta ansvar för en hållbar lösning. Det skriver Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i en rapport.

Står inför en chock

Det ryska anfallskriget mot Ukraina driver på den europeiska gröna omställningen. Inom loppet av ett eller två år kommer Europa göra sig fri från beroendet av rysk energi.

Men Ryssland står totalt oförberett på den chock som det kommer att innebära.

Oljan och gasen hade kunnat bygga det ryska samhället starkt och hållbart för lång framtid som i Norge. Istället leder Putins stormaktsdrömmar Ryssland mot en kollaps vars konsekvenser är oöverskådliga.