12 tips för att vabba smart

Vård av barn är mer regel än undantag

Uppdaterad 2020-02-11 | Publicerad 2017-10-18

Har du barn blivit sjukt? Så här vabbar du smartast.

Under småbarnsåren är vab, vård av barn, mer regel än undantag.
Men det finns sätt att underlätta vabbandet både för dig, din familj, din arbetsplats och din plånbok.
Här är 12 tips som hjälper dig vabba smartare.

1. Så anmäler du vab

För att få ersättning för vård av barn måste du anmäla att barnet är sjukt till Försäkringskassan. Du ansöker om ersättningen först när barnet är friskt igen.

Lättast är att använda Försäkringskassans sajt eller app.

Om du inte vill använda webbtjänsten eller inte kommer åt den av någon anledning kan du även anmäla vab genom att ringa Försäkringskassan eller skicka ett sms. Sms:a VAB, ditt personnummer och barnets personnummer till 71020.

2. Så mycket pengar får du

Ersättningen för vab är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst. Maxgränsen för beräknad inkomst är 28 438 kronor. Ersättningen baseras dock på din årsinkomst och inkluderar ob-ersättning och övertidsersättning.

3. Vab efter en vecka

Om barnet är sjukt i mer än en vecka måste du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska till Försäkringskassan. Det gäller från och med den åttonde sjukdomsdagen. Även lördagar och söndagar, dagar som du inte får ersättning för, räknas in.

Skulle det vara så att ditt barn har en väldigt smittsam sjukdom, exempelvis vattkoppor, och inte fysiskt kan besöka en vårdcentral kan du ringa din vårdcentral och be om ett läkarintyg över telefon.

4. Vabba varannan dag

Man kan dela upp vabbandet på flera personer även under en och samma sjukdomsperiod. Ni gör då varsin anmälan om vab, helst första dagen som barnet är hemma men det går också att göra det i efterhand.

Sen när barnet är friskt ansöker ni båda två om ersättning för de dagar ni varit hemma. Ni kan inte båda två få ersättning för att att vara hemma med samma barn samma dag, förutsatt att barnet inte är inlagt på sjukhus.

Ni kan sammanlagt vabba 120 dagar per barn och år.

5. Vabba delar av dagen

Du behöver inte vara hemma en hel arbetsdag för att få ta ut vab-ersättning. Du kan vabba ned till en åttondel av dagen.

Det innebär att du alltså vabbar för de timmar du tar hand om barnet och tar ut lön från din arbetsgivare för övriga timmar under arbetsdagen som du faktiskt jobbar, vare sig det är hemifrån då barnet vilar eller från kontoret. På så sätt får du ut mer i plånboken.

Du kan även ta ut vab för den där timmen då du var tvungen att gå hem tidigare för hämta ditt sjuka barn på förskolan.

Den här möjligheten kan du även använda om ni delar upp vabbandet mellan båda föräldrarna över dagen. Den ena kanske har ett viktigt möte på förmiddagen medan den andra måste jobbar på eftermiddagen.

6. Vobba

Vissa arbetsgivare tillåter att man vobbar, alltså jobbar hemifrån samtidigt som man också tar hand om barnet men inte tar ut vab-ersättning. Stäm av med din arbetsgivare i förväg.

Ska du vara hemma med lön måste din arbetsgivare vara med på det.

7. Vabba på semestern

Om du har semester och ditt barn blir sjuk kan du byta dina semesterdagar mot ersättning för vab. Det här gäller dock bara om du är på semester i Sverige eller något annat EU-land och att din arbetsgivare godkänner det.

Det är nämligen din arbetsgivare som måste ändra din semester till vab. Sedan ansöker du som vanligt hos Försäkringskassan.

8. Vabba som arbetslös

Du kan även få ersättning för vab om du är arbetslös. Du måste dock avstå från din a-kassa för att få ut vab-ersättning.

9. Vabba som föräldraledig

Du kan byta ut din föräldrapenning mot ersättning för vab bara om barnet är inlagt på sjukhus. I det läget kan även den förälder som jobbar vabba för att ta hand om barnet.

10. Låt någon annan vabba

Om det är kris och du verkligen inte kan vabba, alltså vara från jobbet för att vårda ditt sjuka barn, kan du ta hjälp av någon annan närstående:

  • Den som bor tillsammans med en förälder
  • Familjehemsförälder
  • Blivande adoptivförälder
  • Den som tidigare varit gift med eller har eller har haft barn med föräldern
  • Någon annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.

Den personen som ska vabba anmäler som vanligt vabben på Försäkringskassans sajt eller app första dagen den stannar hemma.

Men det finns faktiskt fler som kan vabba - till exempel en annan släkting, en granna eller vän. Då måste man dock ringa till Försäkringskassans kundcenter första gången för att registrera ett samband med barnet och den personen. Sedan anmäler man vab som vanligt.

11. Vab efter 12-årsålder

Du kan endast få vab-ersättning för barn som fyllt 12 år men inte 16 år om det är så att barnet behöver mer hjälp än vanligt vid den åldern. Det kan handla om att följa barnet på ett läkarbesök, att barnet blir svårt sjukt eller om barnet redan har en långvarig sjukdom och blir akut sjukt i en annan sjukdom.

12. Håll koll på antalet dagar

Du kan få vab-ersättning för max 120 dagar per år och barn. Om ni är fler som vabbar för barnet så delar ni på vabbdagarna.

Du kan hålla koll på hur många dagar du, den andra föräldern och andra närståendet till barnet har vabbat i vab-kalendern på Försäkringskassans sajt.

Du kan även välja att dela kalendern med den andra föräldern eller andra närstående som har vabbat för barnet för att se hur ni har fördelat vabbdagarna mellan er. På så sätt kan ni även håll koll på vems tur det är att vara hemma nästa gång barnet blir sjukt.