Skåne – svensk strategi men danska dödstal

Skåne har dödstal som är mer jämförbara med Danmarks än med Sveriges.

Ändå har Skåne tillämpat samma mer öppna strategi som resten av Sverige.

Betyder det att helt andra orsaker är avgörande för dödstalen än vilken strategi ett land valt?

Debatten är oerhört intensiv om ländernas olika strategier för att bekämpa coronaviruset. Alla söker svar men ingen vet säkert.

Många länder har valt varierande grad av mer eller mindre total nedstängning för att minska smittspridningen.

Sverige och ett fåtal andra har valt en mer öppen strategi, något Sverige kritiserats hårt för både utomlands och av många på hemmaplan. Att Sverige ligger på sjätteplats i världen när det gäller antalet döda i covid-19 tycks underbygga kritiken.

Men tänk om det inte är ”lockdown” eller inte som är avgörande för smittspridningen utan andra faktorer?

En av Malmö Stads informationsskyltar som uppmanar människor att hålla avstånd.

Låt oss ta exemplet Region Skåne. Där har man tillämpat samma strategi som övriga Sverige. Grundskolor har varit öppna. Restauranger, caféer och frisersalonger har fått hålla öppet. De som kan har uppmanats att jobba hemifrån och social distansering har rekommenderats.

I övrigt har man inte gjort något som på ett avgörande sätt avvikit från övriga Sverige.

Ändå har Skåne, som inkluderar storstaden Malmö, ”bara” 167 döda i covid-19. Det ska jämföras med Stockholms 1 941 döda. Med hänsyn taget till folkmängden är det 121 döda per miljon invånare i Skåne jämfört med 828 i Region Stockholm. För hela Sverige är siffran 414 per miljon invånare.

Skånes dödstal har mer gemensamt med Danmark som har 97 döda per miljon invånare.

I Danmark stängdes alla skolor, inklusive förskolor. Frisörer och liknande tvingades stängda. Folksamlingar på mer än tio personer förbjöds. Restriktionerna var betydligt hårdare än i Sverige.

Som ett hundrameterslopp

Ändå har Skåne som tillämpat Sveriges strategi obetydligt högre dödstal än det nedstängda Danmark.

Det får åtminstone mig att undra om det inte finns andra saker som är viktigare för dödstalen och smittspridningen än vilken strategi man valt när det gäller graden av nedstängning.

Kan det vara så att det är hur utbredd smittan är när man börjar vidta åtgärder som är avgörande? Det var till Stockholm smittan kom först med sportlovsfirare och där den hann sprida sig innan myndigheterna började sätta in kraftfulla åtgärder. Därav mindre smitta i Skåne.

Det är som ett hundrameterslopp där några startar framför startlinjen, andra bakom.

Ett annorlunda men intressant exempel är USA och Sydkorea. USA passerade på torsdagen den tragiska milstolpen med över 100 000 döda i sjukdomen. Sydkorea har 269 döda. Detta trots att båda länderna rapporterade sitt första kända fall av covid-19 samma dag, den 20 januari.

Trots gemensam utgångspunkt är resultatet så här långt skrämmande mycket sämre i USA. Skillnaden i folkmängden kan inte förklara skillnaden i antalet döda. USA har 307 döda per miljon invånare. Sydkorea har 5.

Sydkorea har haft en något mildare nedstängning än USA. Ändå har man långt färre döda.

Tog smittan på allvar

Den stora skillnaden mellan länderna är snabbheten i att agera. Sydkorea började väldigt tidigt med en aggressiv testning och smittspårning för att trycka tillbaka coronaviruset. Man använde sig av mobilappar för att varna människor som befunnit sig nära andra smittade. De som trodde de var sjuka fick testa sig. De som testade positivt tvingades isolera sig.

I USA kom testningen igång sent eftersom de första testkiten var defekta och för att landets politiska ledning tonade ner riskerna med viruset. I början fick bara de som nyligen varit i Kina testa sig.

Det är med andra ord inte hur strategin för att stänga ner har sett ut som fällt avgörandet utan snarare testning och smittspårning.

Men det kan också finnas andra faktorer.

I Sydkorea började invånarna snabbt använda munskydd. I USA kom den rekommendationen sent.

I USA är 36 procent av befolkningen klassad som kraftigt överviktig. I Sydkorea fem procent. Fetma har konstaterats vara en stor riskfaktor när det gäller dödsfall i covid-19.

Men mest avgörande var kanske att Sydkorea från första stund tog smittan på djupaste allvar. Man hade upplevt sars och hade en mental förberedelse. USA, som relativt tidigt stoppade alla flyg från Kina, kände ett falskt skydd i avståndet. När smittan väl kom betraktades de första fallen som isolerade händelser när det förmodligen var så att smittan redan var på väg att spridas allmänt.

Dödstalen är givetvis ett viktigt mått på hur väl ett land lyckats i kampen mot coronaviruset. Men de kanske inte säger så mycket om hur effektiv ett lands strategi i fråga om lockdown eller inte har varit.

Bekräftat antal smittade och döda i världen

* I listan över bekräftat antal smittade och döda per 100 000 invånare är alla länder med en folkmängd under 100 000 bortplockade. Anledningen är att mindre länder gör det svårt att se övriga skillnader i världen. Siffran från Sverige är från Folkhälsomyndigheten. Internationella siffror är från Johns Hopkins University, CSSE. Kartan uppdateras dagligen.

PODD Coronakrisen och inrikespolitik

Om det politiska läget, med Aftonbladets Lena Mellin.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen