”Troligen frias Linna för mordet”

Uppdaterad 2017-06-15 | Publicerad 2017-05-15

I morgon börjar rättegången mot Kaj Linna.

Rimligen frias han denna gång för rånmordet i Kalamark.

Då Sture Bergwall beviljades resning för åtta mord valde åklagare att lägga ner ärendena efter att grundligt ha gått igenom förundersökningarna, varefter hovrätt friade honom.

I fallet Linna har åklagare Jens Göransson fastnat för den andra möjligheten som står till buds, en ny rättegång.

Den inleds i morgon i Hovrätten för övre Norrland i Umeå och bygger i allt väsentligt på den bevisning som låg till grund för livstidsdomen 2004.


Jag tror att Linna denna gång kommer att frias. Att Högsta domstolen beviljat resning är en fingervisning så god som någon om vad landets högsta domare anser om kvaliteten på bevisningen.

Bevis är en färskvara och att så här många år senare reda ut vem eller vilka det var som låg bakom mordet och mordförsöket på de två bröderna kommer inte att bli enkelt.

Dessutom har inte åklagaren någon teknisk bevisning som knyter Linna till brottsplatsen. Inga fingeravtryck, inget dna, ingenting.

Livstidsdomen byggde på ett vittnesmål från en person som sagt att Linna planerade att göra en stöt mot gården som männen bor på.

Detta vittne har hävdat att han körde Linna till Kalamark dagen innan mordet för att bevisa för honom att han visste vilka bröderna var och varnade för att han skulle vända sig till polisen om rånet genomfördes.

Men beviset har försvagats. Dagens Nyheter har analyserat mobildata och kommit fram till att vittnets telefon befann sig i Piteå, cirka 20 kilometer från Kalamark, vid tiden för bilfärden.


När mannen sedan i podden "Spår" berättade att han varit i Piteå den dagen för att köpa knark, någonting han i flera förhör inte sagt ett ord om, krackelerade vittnesmålet ytterligare.

Det var för övrigt den ändrade berättelsen som fick Högsta domstolen att fatta beslut om resning.

Linna dömdes mot sitt nekande till lagens strängaste straff på lös grund. Domstolsväsendet har nu fått en möjlighet att rehabilitera sig. Jag utgår ifrån att hovrätten inte kommer att försitta den chansen.

I en rättstat ska människor inte låsas in på livstid med ett svajigt vittne som i princip enda grund.

Kaj Linna