Palmemordet och coronautbrottet har två saker gemensamt

Får vi någonsin veta sanningen?

Det går att dra åtminstone två paralleller mellan Palmemordet och covidutbrottet.

I båda fallen finns en stor efterfrågan på sanningen.

I båda fallen är det osannolikt att vi någonsin får hela svaret.

Coronapandemin befinner sig i dag i samma läge som Palmeutredningen för 34 år sedan.

Undersökningen av utbrottet har så här långt varit ett fiasko där få eller inga spår kunnat säkras och där viktiga ledtrådar förstörts.

Risken är stor att det fortsätter på samma väg där spekulationer och konspirationsteorier får ersätta sanningen.

Även ur covidutbrottet utgår en potentiell brottsutredning eftersom inte minst USA har anklagat Kina för att inte ha gjort tillräckligt för att stoppa virusutbrottet i sin linda. Pandemin är ett internationellt trauma.

Kina har än så länge mörkat hur pandemin startade och vägrat att släppa in oberoende utredare. Ju längre tiden går innan en internationell utredning kommer igång desto svårare kommer det att bli att få veta vad som egentligen hände.

De virusspår som kinesiska forskare säkrade till en början beordrades de av de lokala makthavarna i Wuhan att förstöra.

Kina har gått med på att medverka i en internationell utredning men först när pandemin är över och då fruktar många att alla för Kina obehagliga bevis sedan länge är bortsopade.

I brist på samarbete från Kina har olika försök gjorts att ändå försöka hitta en förklaring. Ett av de mer udda och uppfinningsrika står Harvard Medical School för.

Satellitbilder

Med hjälp av 111 satellitbilder har de undersökt hur många bilar som parkerats vid sex sjukhus i Wuhan under perioden januari 2018 (långt före virusutbrottet) till april 2020.
Man fann då en kraftig ökning av antalet parkerade bilar från augusti 2019 som fortsatte under hösten.

Denna ökning sammanföll i tid men en likaså kraftig ökning av internetsökningar i Wuhan på symtom som är förknippade med covid-19, som hosta, huvudvärk, diarré och feber.

Därav drar upphovsmännen till studien slutsatsen att covid-Sars2-viruset redan började spridas i Kina från augusti 2019, det vill säga fyra månader innan Kina officiellt medger att det finns en okänd luftvägssjukdom som de inte vet orsaken till.

Wolgang Hansson: ”Kina har än så länge mörkat hur pandemin startade och vägrat att släppa in oberoende utredare. Ju längre tiden går innan en internationell utredning kommer igång desto svårare kommer det att bli att få veta vad som egentligen hände.”

På ett sätt låter det helt osannolikt. Om viruset spreds så tidigt borde rimligen ett stort antal människor ha dött i covid-19 långt innan Kina hade kartlagt virusets dna i början av januari. Men om det är något land som skulle kunna dölja början av ett virusutbrott så är det diktaturen Kina med sin extrema förmåga att undertrycka information.

Ett så tidigt utbrott skulle också kunna förklara den extrema snabbhet med vilken viruset kunnat sprida sig över hela världen.

Om man ser exempelvis på smittspridningen i hårt drabbade länder som Italien, Spanien och Frankrike så finns det mycket som talar för att spridningen var mer utbredd i samhället redan i januari och februari än vad någon anade. Detsamma gäller för USA, Storbritannien och Sverige.

Tidiga dödsfall

Extra många parkerade bilar och sökningar på symtom är inte de enda tecknen på att smittan kan ha spridits tidigare.

I USA har dna-tester visat att åtminstone två dödsfall i covid-19 inträffade i USA minst tre veckor innan det första officiella dödsfallet. Liknande sjukdomsfall har upptäckts i Frankrike långt innan man trodde att smittan kommit in i landet.

Men de enstaka fallen kan inte förklara varför i så fall inte fler människor insjuknat och avlidit i covid-19 långt tidigare.

Kan det bero på att eftersom läkarna inte kände till det nya viruset antog att det handlade om en kraftig form av vanlig influensa? I det skedet fanns inga tester som kunde påvisa covidsmitta eftersom existensen av viruset var okänd.

Harvard Medical Schools undersökning visar vilka märkliga åtgärder världen tvingas ta till när Kina vägrar att dela med sig av alla data och släppa in utredare. Normalt sett hade dessa resultat och analyser ansetts alltför otillförlitliga för att ens offentliggöra.

Men nu gör man det ändå eftersom suget efter att få veta hur utbrottet gick till är så oerhört stort.

Ungefär som chefsåklagare Krister Petersson känner ett behov av att peka ut en gärningsman för att kunna lägga Palmemysteriet till handlingarna. Även om de flesta är ense om att det han har på fötterna i form av bevis inte skulle räcka till en fällande dom.

Sitter vi här igen om 34 år och väntar på en förklaring till hur coronapandemin startade?

Åklagare Krister Petersson presenterade under onsdagen sin lösning på Palmemordet.