Spricka i regeringen om nya Arlanda

Publicerad 2019-05-15

Frågan om Arlandas framtid fortsätter att skapa stora sprickor i regeringen.

I ett dokument som Aftonbladet tagit del av planeras nu för totalt fem landningsbanor – fler än vad Europas största flygplats Heathrow har.

– Det är en klimatkatastrofplan enligt Miljöpartiet. De kommer aldrig acceptera detta, säger en källa med insyn.

Framtiden för Sveriges största flygplats Arlanda är en mycket infekterad politisk fråga. Infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) mål är att bygga ut flygplatsen. En så kallad ”färdplan” skulle ha presenterats förra året – men den har skjutits upp två gånger på grund av inre motsättningar i regeringen.

Aftonbladet har tagit del av ett dokument ur färdplanen. Där framgår att Arlanda väntas fördubbla antalet resenärer till 46,6 miljoner år 2040, något som tidigare har varit känt.

För att klara ökningen har det tidigare varit tal om att bygga ytterligare en parallell landningsbana. Arlanda har i dag tre landningsbanor varav två löper parallellt. Att bygga till en tredje parallell skulle kunna vara klart redan 2035, enligt regeringens bedömning.

Behov av fler banor

Men enligt dokumentet öppnas nu även för ytterligare en parallell landningsbana. Arlanda skulle då ha totalt fem landningsbanor, vilket är fler än Europas största flygplats Heathrow utanför London har.

”Det kan inte uteslutas att efterfrågan på tillgänglighet och flygresor på lång sikt leder till behov av fyra parallella rullbanor på Arlanda flygplats. För att inte omöjliggöra en sådan utveckling behöver mark reserveras och riksintresset för Arlanda ta höjd för och omfatta fyra parallella rullbanor” står det i dokumentet.

Enligt Aftonbladets uppgiftslämnare motsätter sig Miljöpartiet helt en sådan utbyggnad av Arlanda. Det går helt emot partiets mål att minska flygandet för att minska den globala uppvärmningen.

”MP kommer aldrig acceptera detta”

– Miljöpartiet kommer aldrig att acceptera detta. Regeringen har ju som mål att Sverige ska bli det första fossilfria landet. Många väljer självmant bort flyget. Regeringen måste också följa de klimatpolitiska målen och klimatlagen. Då går det inte att lägga fram ett sådant här förslag, säger en källa med insyn.

Färdplanen om Arlanda tas fram av Arlandarådet, som leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). I rådet sitter även representanter från bland annat Swedavia, Trafikverket och Jacob Wallenberg som är ordförande för Investor. Före detta Miljöminister Karolina Skog (MP) har tidigare suttit i rådet, men MP har inte längre någon representant.

Enligt Aftonbladets källa har bland andra Jacob Wallenberg krävt att flygplatsen ska byggas ut med fler landningsbanor. Wallenberg är ordförande i Connect Sweden, som arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser. Han har tidigare uttryckt att han vill se ”stora investeringar på Arlanda flygplats”.

– Rådet har indirekt lovat Wallenberg fler landningsbanor. Socialdemokraterna känner sig stressade att tillmötesgå det, säger källan.

Ministrarna oense

När Aftonbladet rapporterade om konflikten om Arlandas framtid i mars förnekade Eneroth att det överhuvudtaget rådde en splittring. Enligt honom har regeringen en gemensam uppfattning i frågan.

Men bara dagen därpå gick Isabella Lövin (MP) ut och sa att man inte är överens inom regeringen.

– För Miljöpartiets del är det helt orealistiskt att vi ska bygga ut flygkapaciteten samtidigt som flyget ska minska sina utsläpp radikalt och vi ska vara nere på noll 2045. Det är ju vad Parisavtalet säger, sa hon till TT.

Aftonbladet har sökt Tomas Eneroth.