Ny rapport: SD:s politik gynnar rika

Publicerad 2017-05-13

SD:s skattepolitik gynnar de rikaste i samhället, skriver finansdepartementet i en rapport som Aftonbladet tagit del av.

– Det är skattesänkningar för riksdagsledamöter, bankdirektörer och riskkapitalister, säger finansminister Magdalena Andersson.

SD avfärdar rapporten som ointressant.

Sverigedemokraternas skattepolitik ska enligt egen utsago gynna låg- och medelinkomsttagare. Men enligt en regeringsrapport som Aftonbladet tagit del av är det höginkomsttagarna som vinner på SD:s skattepolitik.

I dokumentet som kommer från Finansdepartementet har fem av SD:s förslag analyserats. Förslagen ”bedöms öka de sammantagna inkomstskillnaderna kraftigt. Den inkomstgruppen med den högsta ekonomiska standarden får den största ökningen av ekonomisk standard till följd av förslagen både mätt i kronor och som andel av inkomsten” står det.

Om tre av SD:s skatteförslag skulle bli verklighet (slopad utfasning av jobbskatteavdraget, slopad värnskatt och en höjd gräns för statlig skatt) skulle konsekvensen bli följande, enligt departementets uträkning:

”Ett parti för eliten”

En person med en månadsinkomst på 100 000 kronor får en skattesänkning på 46 000 kronor om året.

En person med 80 000 kronor i månaden får en skattesänkning på 27 000 kronor per år.

En person med 60 000 kronor i månaden får en skattesänkning på knappt 8 000 per år.

”Individer i den högsta inkomstgruppen får den största ökningen av ekonomisk standard till följd av Sverigedemokraternas förslag. Det gäller både i procentuella termer och i absoluta kronor”, står det i rapporten.

De fem förslagen skulle totalt kosta 16 miljarder kronor.

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger att rapporten visar att Sverigedemokraterna är ett ”parti för eliten”.

– Det visar också att de lägger sig platt för Anna Kinberg Batra.

Ger det verkligen en rättvis bild av SD:s politik när man bryter ut enskilda förslag?

– Det här är ju deras skattepolitik. De säger att de vill satsa på sjukvård men hur ska de göra det när de vill sänka skatten för de rika.

SD: Det säger ingenting

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt kallar rapporten för ointressant och ser den som ett ”partipolitiskt utfall”. Enligt honom är det bara tre av förslagen som är SD:s politik, de övriga har presenterats i en debattartikel på Dagens Industri och utgör sådant som partiet är berett att kompromissa om med Alliansen.

– De har säkert räknat rätt, det ifrågasätter jag inte. Men det säger ingenting. Man kan inte göra en fördelningspolitisk analys på ett par förslag. Jag kan ta fram andra förslag vi har, som stärkt garantipension och stärkt a-kassa. Det skulle stärka de i de lägre inkomstgrupperna.

Magdalena Andersson tycker däremot att rapporten är relevant.

– Om de nu ska sänka skatten för eliten som de föreslår, då blir det inga pengar kvar till a-kassa eller garantipensionärer. Det viktigaste för Sverigedemokraterna verkar vara att Anna Kinberg Batra ska bli statsminister och det är inget som hon vill satsa på, säger hon.