Ny rapport: SD:s politik gynnar rika

SAMHÄLLE

SD:s skattepolitik gynnar de rikaste i samhället, skriver finansdepartementet i en rapport som Aftonbladet tagit del av.

– Det är skattesänkningar för riksdagsledamöter, bankdirektörer och riskkapitalister, säger finansminister Magdalena Andersson.

SD avfärdar rapporten som ointressant.

1 av 2 | Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverigedemokraternas skattepolitik ska enligt egen utsago gynna låg- och medelinkomsttagare. Men enligt en regeringsrapport som Aftonbladet tagit del av är det höginkomsttagarna som vinner på SD:s skattepolitik.

I dokumentet som kommer från Finansdepartementet har fem av SD:s förslag analyserats. Förslagen ”bedöms öka de sammantagna inkomstskillnaderna kraftigt. Den inkomstgruppen med den högsta ekonomiska standarden får den största ökningen av ekonomisk standard till följd av förslagen både mätt i kronor och som andel av inkomsten” står det.

Om tre av SD:s skatteförslag skulle bli verklighet (slopad utfasning av jobbskatteavdraget, slopad värnskatt och en höjd gräns för statlig skatt) skulle konsekvensen bli följande, enligt departementets uträkning:

”Ett parti för eliten”

En person med en månadsinkomst på 100 000 kronor får en skattesänkning på 46 000 kronor om året.

En person med 80 000 kronor i månaden får en skattesänkning på 27 000 kronor per år.

En person med 60 000 kronor i månaden får en skattesänkning på knappt 8 000 per år.

”Individer i den högsta inkomstgruppen får den största ökningen av ekonomisk standard till följd av Sverigedemokraternas förslag. Det gäller både i procentuella termer och i absoluta kronor”, står det i rapporten.

De fem förslagen skulle totalt kosta 16 miljarder kronor.

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger att rapporten visar att Sverigedemokraterna är ett ”parti för eliten”.

– Det visar också att de lägger sig platt för Anna Kinberg Batra.

Ger det verkligen en rättvis bild av SD:s politik när man bryter ut enskilda förslag?

– Det här är ju deras skattepolitik. De säger att de vill satsa på sjukvård men hur ska de göra det när de vill sänka skatten för de rika.

SD: Det säger ingenting

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt kallar rapporten för ointressant och ser den som ett ”partipolitiskt utfall”. Enligt honom är det bara tre av förslagen som är SD:s politik, de övriga har presenterats i en debattartikel på Dagens Industri och utgör sådant som partiet är berett att kompromissa om med Alliansen.

– De har säkert räknat rätt, det ifrågasätter jag inte. Men det säger ingenting. Man kan inte göra en fördelningspolitisk analys på ett par förslag. Jag kan ta fram andra förslag vi har, som stärkt garantipension och stärkt a-kassa. Det skulle stärka de i de lägre inkomstgrupperna.

Magdalena Andersson tycker däremot att rapporten är relevant.

– Om de nu ska sänka skatten för eliten som de föreslår, då blir det inga pengar kvar till a-kassa eller garantipensionärer. Det viktigaste för Sverigedemokraterna verkar vara att Anna Kinberg Batra ska bli statsminister och det är inget som hon vill satsa på, säger hon.

FAKTA

Förslagen som har analyserats

I rapporten har fem av SD:s skatteförslag analyserats. SD anser däremot inte att förslagen om slopad värnskatt och förstärkt jobbskatteavdrag från 63 år är deras politik. Båda nämns i en debattartikel skriven av Oscar Sjöstedt, men ska ses som sådant SD skulle kunna kompromissa om med Alliansen, i en eventuell budgetförhandling, anser han.

Slopad utfasning av jobbskatteavdraget

Sedan 2016 fasas jobbskatteavdraget ut för inkomster över 50 000 kr/mån. Om utfasningen stoppas skulle det bara marginellt påverka den halvan av befolkningen som har lägst ekonomisk standard, enligt regeringens rapport. ”De individer som får den högsta förändringen i ekonomisk standard återfinns i den högsta inkomstgruppen” står det i rapporten.

Slopad värnskatt

Förslaget innebär att de extra 5 procentenheter i inkomstskatt som betalas av de med inkomst över den övre skiktgränsen slopas. Enligt regeringens uträkning skulle de som ligger i den högsta inkomstgruppen höja sin ekonomiska standard med 3 000 kronor per år.

Höjda skiktgränser för statlig inkomstskatt

Regeringen vill att gränsen för de som ska betala statlig skatt höjs mindre än vanligt, något som SD är emot. Enligt rapporten skulle de som ligger i den näst högsta inkomstgruppen tjäna mest om SD:s politik går igenom. ”De skulle bidra till att öka den ekonomiska skillnaden mellan hushåll med låga respektive höga inkomster” står det i rapporten.

Avvisning av regeringens förslag om förändrade 3:12-regler

Regeringens förslag innebär förenklat att delägare i bolag får betala mer skatt, vilket SD är emot. Enligt rapporten skulle det blir större inkomstskillnader om SD:s politik går igenom, de som tjänar på det är närmast uteslutande de i den högsta inkomstgruppen.

Förstärkt jobbskatteavdrag från 63 år.

Förslaget höjer ekonomisk standard i alla inkomstgrupper men effekten är relativt liten i samtliga grupper eftersom förslaget bara berör individer som är 63-64 år. Detta är det minsta av de förslag som analyserats, står det i rapporten.