Polisens nya skräcksiffror

Nu rasar förtroendet enligt Aftonbladet/Inizio

Uppdaterad 2017-01-16 | Publicerad 2017-01-09

Stödet för polismyndigheten sjunker kraftigt, visar en undersökning från Aftonbladet/Inizio.

Siffrorna är lika tydliga oavsett kön, ålder eller väljargrupp.

– Det är mycket beklagligt och allvarligt. Litar människor inte på polisen finns risken att man tar lagen i egna händer, säger professorn i kriminologi Jerzy Sarnecki.

Allmänhetens förtroende för polisen rasar i hastig takt.

Enligt en färsk opinionsundersökning från Aftonbladet/Inizio har antalet personer som känner stort förtroende för polisen rasat med 26 procentenheter, från 56 procent till 31 procent, under loppet av ett år.

”Anmärkningsvärd minskning”

Inom samma tidsperiod ökar samtidigt antalet personer som känner litet förtroende för polisen med 25 procentenheter, från 21 procent till 44 procent.

– Det är anmärkningsvärt att det minskar så mycket på ett år. Om vi sätter det i relation till de andra myndigheterna som vi undersökt, regeringen, Försvarsmakten och Säpo, så ser vi också att det är just inom polisen som förtroendet minskar, säger Karin Nelsson, opinionschef på Inizio.

Siffrorna är lika tydliga i alla åldersgrupper och oavsett kön eller väljargrupp.

När respondenterna har fått motivera sina val har de framför allt anfört två orsaker: polisens minskade brottsuppklarningsprocent och polisens osynlighet i stadsbilden.

– Det är de återkommande argumenten, säger Karin Nelsson.

”Mycket beklagligt”

Professorn i kriminologi Jerzy Sarnecki är inte förvånad över resultatet men hajar ändå till när han får höra siffrorna.

– Det är fruktansvärt jobbigt och mycket, mycket beklagligt att det har minskat så pass mycket, säger han.

Han nämner flera samverkande orsaker till tappet men talar framför allt om en kritikstorm som springer ur den misslyckade omorganiseringen av polismyndigheten.

– Det har skett en försämring i polisens verksamhet som är delvis förorsakad av reformen som var dåligt förberedd. Men det är inte fråga om att polisen har slutat fungera. Utan bidragande till förtroendeminskningen är också den politiska debatten, medierapporteringen och poliserna själva som ideligen gnäller, som har skapat en kritikstorm.

”Hot mot demokratin”

Samtidigt har ett stort antal mord och skjutningar i storstädernas förortsområden på senare tid försvårat situationen ytterligare, enligt Sarnecki.

– De problemen är mycket allvarliga och det handlar om en typ av brottslighet som har ökat kraftigt och som polisen inte är riktigt van vid. Man har inte tillräckligt med resurser eller tillräckligt förmåga att lösa de här problemen.

Oavsett orsak ser Jerzy Sarnecki mycket allvarligt på förtroenderaset:

– Polisen måste ingjuta förtroende hos människor för sin egen verksamhet. Annars kan samhället inte fungera. Risken finns att människor tar lagen i egna händer, att människor inte rapporterar brott och att människor inte vågar vittna. Det kan sammantaget bli ett hot mot demokratin.

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!