M-ledaren: ”Svenska värderingar hotas”

Publicerad 2016-06-06

De svenska värderingarna är är under attack.

Det menar M-ledaren Anna Kinberg-Batra.

– Värderingarna prövas alltid när tiderna förändras och det händer nu, säger hon.

När Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra nyligen höll sitt stora linjetal på partiets kommundagar i Malmö presenterade hon en "plan för ett starkare Sverige" med sikte på nästa val.

När hon i dag, på Sveriges nationaldag, höll sitt årliga sommartal på Mosebacke i Stockholm fokuserade hon på svenska värderingar. Kinberg Batra pekade ut bland annat strävsamhet, samhörighet, samarbete, företagsamhet, flit och frihet som svenska värden att slå vakt om.

På en presskonferens innan talet utvecklade hon sitt resonemang.

– Det handlar om att alla som kan ska jobba och göra rätt för sig, att vi kan lita på att samhället finns där när vi behöver det, det vill säga trygghet som inte lämnar någon utanför. Det handlar om en chans att komma in i samhället oavsett var du kommer ifrån eller hur dina föräldrar hade det, säger hon.

”Det hotar ett starkt samhälle som håller ihop”

M-ledaren var också tydlig med att de svenska värderingarna nu utmanas. Kinberg Batra poängterade att man inte kan ta för givet att Sverige ska vara ett bra land att leva i.

– Då måste man ställa krav på ordning och reda och att alla gör rätt för sig, att vi har öppenhet och tolerans och religionsfrihet men att vi aldrig accepterar till exempel kränkningar och hot eller till och med våld. Tryggheten ska gälla alla överallt.

Bland de som hotar de svenska värderingarna pekade hon ut "de som inte gör rätt för sig".

– Vi har ett för stort utanförskap, för mycket otrygghet inte minst i utsatta områden. Och vi har de som inte gör rätt för sig och inte är med och gör sitt bästa i samhället fast de skulle kunna. De sakerna hotar ett starkt samhälle som håller ihop.

Tog upp övergrepp på asylboenden

Kinberg Batra sa också att den debatt om värderingar som pågått de senaste månaderna varit märklig.

– Nu senast i veckan var rapporterades om övergrepp och kränkningar på ett asylboende där svenska myndigheter säger till de drabbade kvinnorna att de kan få zoner där de kan få vara i fred. Vad är det för syn på trygghet? Den måste gälla alla i hela samhället och det gäller oavsett om man har slöja eller shorts.

Har vi pratat för lite om svenska värderingar?

– Ja, kanske. Jag tycker det är bra att vi har en debatt om det nu och deltar gärna i den framöver. Jag tycker nationaldagen är ett utmärkt tillfälle att diskutera vad det är som gör att vi är så otroligt stolta över Sverige och ska kunna fortsätta vara det.

M-ledaren passade också på att presentera tre förslag på reformer inom skolan. Det handlar om att skola på loven ska erbjudas i alla kommuner för alla elever i årskurs 6-9, även för nyanlända. Dessutom vill man införa ett "aktivt skolval" och även ett gemensamt kösystem i varje kommun där både kommunala och privata skolor finns med. Det sistnämnda utreds just nu av regeringen.

Följ ämnen i artikeln