Skånes polischefer möts av tystnad

Publicerad 2013-10-04

Malmö. Polisledningen i Skåne får själv inte veta vad syftet var bakom det omtalade registret över 4 000 romer och romers anhöriga. De poliser som vet håller tyst med hänvisning till att åklagare utreder om något brott har begåtts.

– Det finns uppgifter om vilket ändamål som har motiverat registret. Men vi får inte tillgång till dem, säger Skånepolisens chefsjurist Monica Nebelius till P4 Malmöhus.

– De personer som just nu misstänker själva att de kommer att höras har skaffat sig försvarare, naturligtvis för att skydda sig själva. Då har de bestämt att de bara kommer att tala med åklagaren och ingen annan.

Registret upprättades hos polisen i Lund 2011 för att kartlägga en släktfejd bland romer. Skånepolisen har inte kunnat svara på om det använts till annat och skälen till omfattningen.

TT