November trasslig månad för tågen

Publicerad 2016-12-17

Transporter. Färre svenska tåg kom i tid i november. För persontågen blev punktligheten 86,2 procent och för godstågen 75,1 procent - en försämring med 2,3 respektive 2,6 procentenheter jämfört med oktober. Det innebär också det sämsta månadsresultatet sedan juni 2014 för persontågen och sedan februari i år för godstrafiken, enligt Trafikverket.

Allra värst var det i början av månaden. Då drabbades framför allt Stockholmsområdet av händelser som påverkade resultatet, som snöoväder, el- och signalfel, obehöriga på spåren och rälsbrott.

I november gjorde också stora banarbeten och missöden i andra delar av landet läget värre, bland annat på västra stambanan, Värmlandsbanan, en urspårning i Borlänge samt ett spårfel på södra stambanan.

TT