Värmen ger järnvägen flera problem

Publicerad 2014-07-24

Stockholm. Värmen orsakar just nu problem i det svenska järnvägsnätet. Det handlar bland annat om solkurvor och ett ökat antal signalfel på grund av höga temperaturer.

– Vi har högre antal fel i anläggningen och det ser man tydligt, säger Jonas Bruse, underhållschef på Trafikverket.

De senaste dagarna har tågtrafiken haft problem med stopp och förseningar. I vissa fall har resenärer fått sitta och väntat i stillastående kokheta tåg i flera timmar.

En del problem orsakas också av just värmen.

– Vi har ett högre antal fel nu som i alla fall delvis kan härröras till värmen. Bland annat ser vi en ökad frekvens av olika typer av signalfel, säger Jonas Bruse.

Det har även kommit in rapporter om solkurvor med både stopp och förseningar som följd.

Även bränder längs med banvallar har observerats.

– Eftersom det är väldigt torrt i terrängen krävs det väldigt lite för att få de här gräsbränderna som man kan få i banvallen. Det kan vara från gnistbildning från tåg som bromsar.

Bättre underhåll skulle kunna förhindra åtminstone en del av problemen, enligt Jonas Bruse.

– Ett rätt byggt spår som underhålls på rätt sätt, där får man inte solkurvor. Så är det. Det ska inte inträffa, säger han.

TT