Kritiseras för långdraget asylärende

Publicerad 2015-03-17

Asylärende. Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket för bristande anvisningar till polisen i ett utvisningsärende. JO anser att Migrationsverket "har ett stort ansvar" för att utvisningsbeslutet inte verkställts under tre och ett halvt år och kritiken gäller handläggningen av hela ärendet.

Bakgrunden är snårig och rör en man, född 1987, som uppgav sig vara statslös palestinier och fick permanent uppehållstillstånd i Sverige 2006. När det några år senare kom uppgifter om att mannen kunde vara jordansk medborgare, vilket bekräftades av jordanska myndigheter, återkallade Migrationsverket uppehållstillståndet. I augusti 2011 överlämnades ärendet till polisen.

På grund av en lång rad olika omständigheter, där jordanska myndigheter bland annat tagit tillbaka uppgifterna, har utvisningen inte kunnat genomföras och JO anser att ansvaret ligger hos Migrationsverket.

TT