Miljarder snusprillor spolas i toan

Publicerad 2016-11-16

Hälsa. Varje dag spolar svenskarna ner ungefär 4 miljoner snusprillor och snuspåsar i toaletten, vilket blir 1,4 miljarder prillor per år. I vikt innebär det drygt 1 100 ton snus som motsvarar 100 lastbilslass, skriver branschorganisationen Svenskt Vatten i ett pressmeddelande.

"Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i Sverige och 1 100 ton skräp från snus är en helt onödig påfrestning på avloppsreningsverken. De är heller inte byggda för att ta hand om farliga ämnen som till exempel kadmium från snus. Kadmium riskerar därför att till slut hamna i naturen", säger Anna Linusson, vd för Svenskt Vatten, i pressmeddelandet.

Organisationen upplyser om att snus ska slängas i brännbart avfall.

Den 19 november är det FN:s världsdag för toaletter som finns för att uppmärksamma sanitetsfrågor.

TT