UD informerar Gotland om säkerheten

Publicerad 2016-12-05

Politik. Utrikesminister Margot Wallström har kallat upp regionstyrelsens ordförande på Gotland inför beslutet att hyra ut Slite hamn till det ryska bolaget Nord Stream.

Syftet är att "informera om säkerhetspolitiska frågor". Men vad regeringen egentligen tycker är oklart.

Det finns en politisk majoritet på Gotland för att hyra ut Slite hamn till Nord Stream 2-projektet. Det första beslutet tas i tekniska nämnden den 15 december. Därefter fattar regionstyrelsen sitt beslut i januari och regionfullmäktige den 19 februari.

– Utgångspunkten är att avtalet godkänns, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) till TT.

Vad tycker regeringen?

Vad regeringen egentligen tycker om detta är inte känt. ÖB har ställt sig kritisk till att hyra ut hamnen på Gotland. Försvarsminister Peter Hultqvist och Margot Wallström har uttryckt skepsis mot Nord Stream 2, som innebär att ytterligare två gasledningar dras genom Östersjön, men de har inte sagt något om lämpligheten i att hyra ut Slite hamn.

Peter Hultqvist (S) har ringt partikamraten Björn Jansson på Gotland för att informera sig om tidsplanen för beslutet.

– Men han sade inte vad han tycker själv, säger Björn Jansson.

Däremot framgick det att regeringen kommer att meddela sin säkerhetspolitiska bedömning. Och det beskedet bör komma före den 15 december, enligt Jansson.

Borgerliga mot

Nu blir alltså han och kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn, vars hamn Nord Stream också vill hyra, uppkallade till UD två dagar före beslutet.

"Jag har bjudit in regionstyrelsens ordförande på Gotland och kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn till ett informationsmöte på UD den 13 december. Regeringen kommer då att berätta om hur processen ser ut nationellt med ansökningen om tillstånd och hur frågan hanteras på EU-nivå. Vi kommer också att informera om säkerhetspolitiska frågor", säger Margot Wallström i en skriftlig kommentar till TT.

Flera av de borgerliga partierna i riksdagen motsätter sig att Slite hamn hyrs ut till Nord Stream.

TT