SD: Buffertkrav för friskolor

Uppdaterad 2018-09-04 | Publicerad 2016-10-18

Skola. SD vill att alla friskolor ska ha en ekonomisk buffert för att garantera att ingen skola läggs ned under en termin.

– Vill man sedan ta ut vinst får man göra det, säger den skolpolitiske talespersonen Stefan Jakobsson.

Sverigedemokraterna har tidigare velat se vinstbegränsningar för friskolor. Den linjen har nu bytts mot att friskolor ska ha en buffert som garanterar att eleverna får gå kvar terminen ut, även om skolföretaget hamnar i ekonomiska svårigheter.

Partiet vill också återinföra tvååriga praktiska gymnasielinjer och ämnesbetyg i stället för kursbetyg i gymnasiet. Ett annat förslag är att återinföra allmänna och särskilda kurser i engelska, matte och svenska från årskurs fyra.

– Vi vill göra upp med den socialistiska likhetsskolan, säger Jakobsson.

80-talets skola

Även andra förslag innebär en återgång till 80-talets skola.

– Svenska skolan var bland topp fem i mitten av 80-talet, säger Jakobsson.

SD vill öka "omkringpersonalen", så att "lärare kan vara lärare". Jakobsson beklagar att så många kuratorer, skolsköterskor, studievägledare och vaktmästare sades upp på 90-talet.

SD föreslår också jourskolor för elever som behöver extra stöd under en viss tid och en förberedelseskola med läroplan för nyanlända innan de slussas in i den vanliga skolan.

Andra SD-förslag är att staten ska kunna tillsätta rektorer i kommunala skolor som inte fungerar. Partiet vill också att lärare ska få en tydlig karriärstege som gör att de kan klättra i yrket oavsett vad rektorn tycker.

TT