Sex advokater miste sin titel

Publicerad 2017-01-10

Juridik. Sex advokater uteslöts ur Advokatsamfundet i fjol mot ingen föregående år. Det förklarar samfundet med en "skärpt proaktiv tillsyn", som också ledde till att antalet disciplinärenden som styrelsen tog upp ökade med 70 procent (från 37 till 63).

Däremot var antalet disciplinanmälningar mot advokater förra året det lägsta sedan sekelskiftet. Detta trots att advokatkåren växt kraftigt mellan 2000 och 2016, från 3 535 till 5 838 advokater.

"Att antalet uteslutningar under 2016 är högre än vanligt är en tillfällighet. Uteslutningarna har inga samband med varandra, och disciplinnämnden har inte ändrat sin praxis eller blivit strängare i sina bedömningar", säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i ett pressmeddelande.

Disciplinnämnden gav 19 (14) advokater varning med straffavgift, varning 24 (18) och erinran 70 (96).

TT