KD: Inför lördagsträffar för föräldrar

Publicerad 2017-06-16

Politik. Välkända rubriker som fler poliser, otrygghet och ojämlika skolor präglade Kristdemokraternas Jakob Forssmeds tal på Järvafältet. Partiet vill införa obligatoriska lördagsträffar för föräldrar i skolan.

KD är ett parti som i mätning efter mätning kämpar med att nå upp till riksdagsspärren. I sitt tal på Järvaveckan försökte vice partiledaren Jakob Forssmed locka troende.

– Troende människor finns. Och när religiösa symboler och enkla praktiker plötsligt anses utgöra samhällshot, då behöver våra kunskaper öka och tro överlag bli mindre dramatiskt.

Mer familjeansvar

En nyhet i talet var att KD vill införa obligatoriska lördagsträffar i skolan för föräldrar i första, fjärde och sjunde klass. Där ska föräldrar erbjudas uppmuntran och informeras om förväntningar, roller och ansvar i ett slags "föräldrakontrakt". Dessutom vill man ge varje föräldrar rätt att ta fem dagar tjänstledigt per år för att vara med sitt barn upp till 18 års ålder.

Forssmed är till vardags vice partiordförande och höll talet i stället för Ebba Busch Thor som varit föräldraledig under våren.

Han tog upp föräldrar som en stark kraft som ska sätta tydliga gränser för att förhindra ungdomar från att hamna i kriminalitet.

– Men det innebär inte att vi som politiker saknar ansvar. Vi har stort ansvar. Vi måste ge familjer förutsättningar för att fungera men också att vara med och sätta gränser om rätt och fel.

Tudelat samhälle

Klyftan i Sverige går mellan de som har jobb och de som är arbetslösa, och trots högkonjunktur står allt fler långt ifrån arbetsmarknaden, enligt Forssmed.

– Framförallt utrikes födda. I vissa grupper och områden är arbetslösheten skyhög. Denna tudelade arbetsmarknad riskerar att skapa ett tudelat samhälle.

Han kritiserade regeringen för att vara passiv och säga "nej till jobb som de inte tycker är fina nog". Regeringen är tom och trött, utan trovärdighet, enligt Forssmed.

– Ja, till skattelättnader för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Så att fler jobb kan växa fram. Ja, till massiv utbyggnad av korta yrkesutbildningar. Ja, till att leva på sin lön, i stället för bidrag.

TT