Frias för barns död på förskola

Publicerad 2015-10-08

Olyckor. Även hovrätten friar en förskollärare som åtalats för ett barns död efter det att en pojke strypts till döds när han fastnade med sin hjälm i ett träd ute på förskolans gård, rapporterar P4 Gävleborg.

Hovrätten anser att förskolläraren varit oaktsam i viss mån, men att det inte räcker för en fällande dom. Tingsrättens dom fastställs därmed.

Innan åtalet kom hade åklagare två gånger slagit fast att ingen ska åtalas för dödsolyckan, som skedde på en ort utanför Sandviken i mars 2011. Utredningen återupptogs en tredje gång sedan pojkens pappa överklagat till Åklagarmyndighetens utvecklingsenhet.

TT