Myndighetsforskning bör utvärderas

Publicerad 2012-04-05

Stockholm. Kvaliteten på myndigheters forskning är i stort sett god - men det finns områden som bör utvecklas, enligt en utredning.

Utredaren föreslår dock att alla myndigheter med forskningsverksamhet ska ha ett vetenskapligt råd och regelbundet låta externa experter utvärdera verksamheten. Det föreslås också att utbildningsdepartementet återkommande ska ordna seminarier för de handläggare inom regeringskansliet som har ansvar för forskningsverksamheten.

TT