Öppnar för skolsamtal i vissa frågor

Publicerad 2015-01-05

Stockholm. Regeringen inleder det nya året med att skicka en skolpolitisk invit till Alliansen.

Svaret kommer snabbt. Gärna samtal men först tydliga signaler om att tidigare överenskommelser gäller.

De tre ministrarna vid utbildningsdepartementet, Gustav Fridolin (MP), Helene Hellmark Knutsson (S) och Aida Hadzialic (S), följer upp decemberöverenskommelsen med en trevare på DN Debatt till Alliansen om att klättra upp ur de skolpolitiska skyttegravarna.

– Vi vill visa att dörren är öppen för samtal om skolpolitiken. Med de stora utmaningarna som vi har i svensk skola borde detta inte vara ett område för djupa konflikter, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Han tillstår att regeringen och Alliansen faktiskt är överens om mycket vad gäller prioriteringar i svensk skola, som satsningar på lärarkåren och elever i behov av stöd.

"Tydliga signaler"

Folkpartiet har inget emot samarbete, om det gäller "bra saker" som karriärmöjligheter för lärare, säger Christer Nylander, Folkpartiets skolpolitiska talesperson.

– Sedan finns det andra saker som det är väldigt svårt att komma överens om, fortsätter han och tar regelverket för friskolor som exempel.

Där sätter även Moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall ett stort frågetecken.

– Vi samtalar gärna men jag kan inte annat än förvånas över att Fridolin pratar på det här sättet efter att ha inlett sin ministertid med att bryta den friskoleöverenskommelse som vi hade, säger hon och efterfrågar tydliga signaler från regeringen om vad som gäller.

Den signal Gustav Fridolin skickar är att ramarna för friskolor, vad gäller vinstuttag och villkor för etablering, ännu inte är satta. Där ska utredningar komma med förslag.

– Om de borgerliga vill vara med i processen är den dörren öppen. Det har vi varit tydliga med ända sedan friskoleöverenskommelsen, säger Fridolin.

Betyg

De kvarvarande "skyttegravarna" Fridolin i stället pekar på gäller betygen.

– Det har upprepats i ett par borgerliga motioner att ändra i betygssystemet, alltså sätta betyg på tioåringar. Men vår utgångspunkt för skolpolitiken är att det vi gör ska vara förankrat bland dem som arbetar i skolan och att det ska ha stöd i forskningen. Ännu en ändring i betygssystemet uppfyller inte de kraven, säger han.

Enligt Christer Nylander är kunskapsvärderingen av eleverna en av de stora skillnaderna mellan blockens politik. Han menar att samarbete inte är att eftersträva i alla lägen.

– Det är farligt för svensk skola om det finns en bred överenskommelse om dålig politik, säger han.

Båda lärarfacken hoppas på breda överenskommelser på skolområdet.

– Både regeringen och Alliansen är ju överens om att nyckeln är att få läraryrket attraktivt igen. De skillnader som finns är mer på detaljnivå, som betygsfrågan. Vad gäller friskolorna borde båda blocken kunna vänta in utredningsförslagen. Menar man allvar om breda överenskommelser måste man bjuda till från båda håll, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

TT