Svårt med nya regler för skolavslutning

Uppdaterad 2018-09-04 | Publicerad 2015-05-19

Skola. Skolorna får vänta på tydligare riktlinjer för skolavslutningar i kyrkan.

Riksdagen blir inte klar med lagändringen innan sommaren.

– Handläggningen av lagförslaget blev mer komplicerad än vad man trott, säger kristdemokraten Annika Eclund.

Allianspartierna siktade på att, med stöd av Sverigedemokraterna, köra över regeringen och driva igenom en ändring i skollagen redan till årets skolavslutning. De anser att lagen behöver förtydligas så att de skolor som vill ha avslutningar i kyrkan ska kunna ha det utan att riskera bakläxa av Skolinspektionen. Det finns till exempel osäkerhet kring vilken roll en eventuell präst får ha eller vilka psalmer eller verser som kan sjungas.

Religiösa inslag

– Man måste få kunna sjunga hela "Den blomstertid nu kommer", säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson, som stöder Alliansförslaget.

Avslutningar får i dag hållas i kyrkan om de inte har religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse. Den tänkta lagändringen bygger på ett förslag som den förra Alliansregeringen tog fram. Där står att "enstaka" konfessionella inslag ska vara tillåtna vid skolavslutningar och att deltagande ska vara frivilligt för eleverna.

Osäkerhet

Flera tunga remissinstanser var dock kritiska. Skolverket varnar för att förslaget kan leda till större osäkerhet än dagens reglering och anser inte att utformningen av skolavslutningar är ett stort problem för skolorna. Myndigheten påpekar dock att frågan är återkommande i den allmänna debatten.

Riksdagens utbildningsutskott ska i nästa vecka ha en hearing med bland andra Svenska kyrkan och Skolverket. Därefter ska ett lagförslag utformas så att det kan gå på remiss till lagrådet.

TT