Bris vill hjälpa flyktingbarn

Publicerad 2017-05-20

Barn. Bris vill de närmaste åren rikta fokus mot att hjälpa barn som flytt till Sverige.

– Det är en särskilt utsatt grupp, säger generaldirektören Magnus Jägerskog.

I helgen samlas Bris ombud för kongress i Norrköping. Enligt Magnus Jägerskog är det en organisation stärkt av en fortsatt medlemsökning.

Bris har under 2000-talet kämpat med vikande medlemssiffror, men under förra året kom ett trendbrott och antalet medlemmar växte med elva procent. Hittills i år är tillväxttakten åtta procent, till omkring 5 500 medlemmar, och Jägerskog tror att det på årsbasis kommer att landa kring 20-25 procent.

– Vi har en positiv rörelse, det gäller att försöka att ta vara på den, säger Jägerskog.

Antalet kontakter till Bris kuratorer, exempelvis via telefon och chatt, fortsätter att öka. Under årets första fyra månader har antalet kontakter ökat med sju procent.

– Det finns stora behov. Den vanligaste kontaktorsaken till Bris är psykisk ohälsa, där vi ser en stor ökning över tid. Bris har också ett stort förtroende, barn känner att de får stöd här, säger Jägerskog.

Utsatt grupp

Kongressen ska peka ut Bris riktning de närmaste åren. Bland annat föreslår styrelsen att ett huvudspår ska vara att hjälpa barn som flytt till Sverige.

– Det är en särskilt utsatt grupp. Vi vet att både suicidförsök och begångna självmord har varit relativt vanligt, säger Jägerskog.

I tio kommuner ska stödgrupper som ska möta barnen bildas. I samarbete med Uppsala universitet ska också nya metoder och kunskaper tas fram som kan spridas till andra. Bris vill också vara en länk mellan barnen och det civila samhället, exempelvis idrottsrörelsen.

Sprida risken

En annan punkt handlar om finansieringen. I dag är Bris beroende av stora organisationer och företag som givare. Postkodlotteriet ändrade sin fördelningsmodell för något år sedan, efter en granskning från Lotteriinspektionen, som ville ha ökad transparens och förutsägbarhet. För Bris har det inneburit betydligt mindre pengar. 2015 gav Postkodlotteriet Bris 18 miljoner kronor. I år blev siffran 10 miljoner kronor.

Bris uppger att andra givare tillkommit som gör att omsättningen trots tappet ändå är högre i år än 2015.

– Men vi jobbar hela tiden med knappa resurser, säger Jägerskog.

TT