Sjukdomar tros slå ut bisamråttorna

Publicerad 2015-05-09

Djur. Bisamråttorna, förr tämligen vanliga i fågelsjöar i Västerbottens och Norrbottens kustland, är nästan helt borta. Orsaken förbryllar forskare som befarar att sjukdomar ligger bakom.

– Det är den troligaste förklaringen. Sjukdomar har slagit ut bisamråttan i Nordamerika tidigare, säger professor Kjell Danell på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till Folkbladet.

Han betonar att det inte sker någon aktiv forskning på bisamråttor i Sverige, men han utesluter matbrist och rovdjursangrepp som orsaker till minskningen.

På 90-talet fanns kring 250 bisamhyddor i kustlandet och strax efter sekelskiftet var det också en liten topp. Nu har antalet observationer av bisamråttor sjunkit till nära noll.

– Några enstaka rapporter är allt, säger Kjell Danell till tidningen.

TT