Sjuka kvinnors sexliv glöms bort

Publicerad 2015-03-18

Bara häften av alla kvinnor som drabbats av cancer i underlivet får information om hur behandlingen påverkar sexlivet. Motsvarande siffra för män med prostatacancer är däremot cirka nittio procent. Det visar ny forskning från Malmö Högskola.

– Det är mycket anmärkningsvärt att könsskillnaden spelar så stor roll när det gäller information om sexuell hälsa vid cancer. Samhället blir allt mer jämställt men det är inte vården, säger Else-Marie Rasmusson, forskare vid Malmö högskola till Sydsvenskan.

Rasmusson vill nu se att sexologin får en mer central roll på läkarutbildningarna.