Mobilförbud i bil har fått effekt

Publicerad 2015-01-09

Stockholm. Efter ett år av förbud mot att prata i mobiltelefon i bilen utan handsfree har förarna ändrat beteende. En undersökning visar att andelen som pratar i mobil utan handsfree har sjunkit från sex av tio till drygt fyra av tio mellan 2010 och 2014.

Lagändringen kom i december i 2013. I september i fjol lät försäkringsbolaget If undersökningsföretaget Yougov fråga 3 063 bilförare mellan 18 och 74 år svara på frågor. Andelen som sade att de talade utan handsfree var 43 procent, mot 60 procent i en undersökning 2010.

Också skickande av sms vid ratten har minskat, från 25 procent till 18 procent. Men bland 18-29-åringar uppger 33 procent att de fortfarande sms-syndar.

Lagen förbjuder inte helt hantering av mobilen bakom ratten, utan i varje enskilt fall ska en bedömning göras av hur trafikfarligt agerandet är.

TT