Tidigare landstingschefer polisanmälda

Publicerad 2017-06-08

Landsting. Efter avslöjandet om ett guldkantat chefsavtal i landstinget Västernorrland har två tidigare direktörer polisanmälts, rapporterar lokala medier.

Det är ledamoten i regionstyrelsen Lars-Gunnar Hultin (V) som vill ha det utrett om den förre landstingsdirektören Anders L Johansson och den nyligen avhoppade regiondirektören Inger Bergström gjort sig skyldiga till grov trolöshet mot huvudman i samband med att avtalet skrevs. Avtalet, som hemlighölls, innebar att en tidigare personaldirektör fick 30 månadslöner à 69 000 kronor och en betald utbildning när hon slutade. Lönen betalades ut även när hon fått ett nytt välavlönat arbete. Avtalet har kostat landstinget 3,6 miljoner kronor.

Landstinget Västernorrland har inlett en intern utredning om omständigheterna kring avtalet.

TT