Betyg i sexan får blandat betyg

Publicerad 2017-01-10

Utbildning. Betyg i årskurs 6 är ingen mirakelmedicin för bättre skolresultat, hävdar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Men enligt hans föregångare, Jan Björklund (L), ligger tidigare betyg bakom de förbättrade Pisaresultaten.

Debatten om betyg i årskurs 4 lär fortsätta ett bra tag till.

Skolverkets utvärdering av betyg i årskurs 6 visar både positiva och negativa effekter. Förre utbildningsministern Jan Björklund tar fasta på de positiva:

– 80 procent av eleverna uppger att de jobbar hårdare i skolan när de får betyg. Med stor sannolikhet är betygen i sexan en av orsakerna till att Sverige nu går upp i Pisaresultat i årskurs 9.

Kommunernas ansvar

Skolverkets utvärdering visar att underkända betyg (F) inte är någon garanti för att skolan ställer upp med extra stöd. Men det är inte betygens fel, resonerar Björklund.

– Det är kommunernas ansvar att sätta in stöd. Betygen ger ett tydligt underlag var det ska sättas in.

Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall säger att betygsreformen måste vårdas på rätt sätt.

– Jag kräver därför att utbildningsminister Gustav Fridolin tar tag i problemen med att elever inte får den hjälp som de har rätt till.

Vänt kurvan

Det är redan gjort, enligt Fridolin.

– Vi har äntligen vänt kurvan så att vi har fler speciallärare i skolan och med läsa, skriva, räkna-garantin ger vi lärarna stärkt mandat att sätta in stöd i de tidiga åldrarna, säger han.

Fridolin tycker att alliansregeringen fokuserade för mycket på att mäta.

– Skolverkets utvärdering visar att tidigare betyg inte är en mirakelmedicin. Det som behövs är rätt insatser som kommer i tid.

Trots delade meningar slöt regeringen och allianspartierna i början av 2015 en kompromissöverenskommelse som innebär att betyg i sjätte klass blir kvar och att betyg i fjärde klass ska testas i ett urval skolor.

– vi gjorde en överenskommelse om betyg i årskurs 6 för att det är viktigt med långsiktiga, blocköverskridande beslut. Men jag är väldigt kritisk till betyg i årskurs 4, och det är ett av skälen till att det blir ett försök i begränsad form, säger Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet.

TT

Följ ämnen i artikeln