Otillräcklig cancervård för barn

Publicerad 2017-10-16

Vård. Cancersjuka barn i Sverige får inte den vård de behöver. Två av landets sex barncancercentrum lider brist på tid, personal, resurser och vårdplatser vilket leder till inställda operationer och behandlingar, rapporterar Svenska Dagbladet.

Besvärligast är läget på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Där får de cancersjuka barnen och deras familjer inte hela det omhändertagande de behöver, enligt sektionschefen Karin Mellgren.

– Läkemedel ges på ett säkert sätt men våra patienter klagar på att de får möta personer som inte kan svara på deras frågor. Barnen och familjerna som kommer till oss är i svår chock. Att drabbas av livshotande cancer är det värsta man kan tänka sig. Då mår man bäst av att träffa en väldigt erfaren person, säger hon till tidningen.

I landets barncancervård saknas 35 sjuksköterskor och elva barnonkologer, enligt Barncancerfonden.

TT