Adventsfirande utan Gud

Publicerad 2012-11-25

Stockholm. Advent närmar sig och åter väcks frågan hur - och om - religiösa högtider kan firas inom den svenska skolan. Skolverket har nu därför tagit fram en juridisk vägledning var vad som gäller.

Skolan får samlas i kyrkan under advent, förutsatt att det inte finns några religiösa inslag i ceremonin, skriver Skolverkets generaldirektör Anna Ekström undervisningsrådet Claes-Göran Aggebo på Dagens Nyheters debattsida.De hänvisar till att den svenska skolan enligt skollagen är icke-konfessionell och att rektorerna har det yttersta ansvaret.

Skolverket har därför tagit fram en juridisk vägledning för rektorerna, skriver de.

I den anges inte hur rektorn ska besluta eller göra i varje enskild detalj. Den ska ge rektorn en bra grund att utgå i från, enligt Ekström och Aggebo.

Om kyrkan till exempel inte vill kompromissa med kyrkans budskap och inte kan komma överens med skolan måste rektorn avstå från att ha samlingen i kyrkan.

En präst kan medverka under skolans verksamhet i kyrkan, men inga religiösa inslag som bön eller välsignelse får förekomma.

Den nya skollagen trädde i kraft den 1 juli 2011 och i den framgår tydligt att den svenska skolan är icke-konfessionell.

Religiösa inslag får inte förekomma i utbildningen - elever ska inte utsättas för religiös påverkan.

Men det är okej med skolavslutning i kyrkan om tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron.

TT