HD: Hantverkare ska bevisa sin insats

Publicerad 2016-11-22

Rättsligt. En del tvister mellan privatpersoner och hantverkare kan bli lättare att lösa i framtiden. En dom i Högsta domstolen (HD) slår fast vem som har bevisbördan när något fast pris mellan parterna inte har avtalats.

– Det innebär att det klargörs att det är näringsidkaren som har det övergripande ansvaret för att bevisa att ett påstått pris, det pris man begär, är skäligt, säger Anders Eka, justitieråd i HD, till SVT Nyheter.

Det var arbeten i Yusuf Ünvers villa i Botkyrka utanför Stockholm som slutade i rätten. Den första delen av jobbet skulle bara ta ett par dagar.

– Det dröjde tre veckor utan att jobbet var avslutat och han kom med räkning efter räkning, säger han till SVT

Tvisten togs först upp i tingsrätten och där vann Ünver, men när byggföretaget överklagade till hovrätten förlorade han. Nu har Yusuf Ünver fått rätt i HD.

TT