Dåliga villkor bakom sjuksköterskeflykt

Publicerad 2017-05-04

Vård. Det är inte lönen utan arbetsvillkoren, svårigheter att påverka sin arbetssituation och att inte bli lyssnad på som är avgörande faktorer för att sjuksköterskor lämnar yrket, enligt en studie från Mälardalens högskola.

Till det kommer så kallad samvetsstress, känslan av att inte kunna ge den vård patienten vill ha och behöver, skriver sex forskare i vårdvetenskap på DN Debatt.

Många upplever att kraven på effektivitet gör att deras kompetens inom vård med patienten i centrum inte tas tillvara. Om sjuksköterskor får utrymme att göra kvalificerade bedömningar av patienternas behov, och får gehör för sina idéer skulle det minska samvetsstressen och bidra till att fler stannar i yrket, anser forskarna.

TT