M-protester mot upphävt tiggeriförbud

Publicerad 2017-10-23

Politik. Vellingepolitikerna lyckades inte övertyga länsstyrelsen om att tiggeri är en ordningsstörning - nu upphävs det lokala tiggeriförbudet.

"Ologiskt", tycker M-kommunalrådet i Vellinge. Och Moderaterna på riksplanet ser behov av ett nationellt förbud.

– Frågan om tiggeriförbud är mer lämpad för en nationell lagstiftning än att kommunerna ska försöka gå via ordningsstadgan, säger Tomas Tobé, partiets rättspolitiske talesperson, till TT.

Att fatta beslutet om att upphäva Vellinges lokala tiggeriförbud på avgränsade platser i kommunen var inte svårt, enligt länsöverdirektör Ola Melin som betonar att kommuner bara har rätt att besluta om ordningsföreskrifter som verkligen behövs.

– Vår uppgift är att pröva om Vellinges beslut är förenligt med ordningslagen och vi har kommit fram till att det inte är det. Man har inte kunnat visa att passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen. I de handlingar vi fått in redovisas enstaka klagomål mot själva tiggeriet, men det är inte bevisat att det skulle vara en ordningsstörning, säger Ola Melin.

Stör inte

Fåtalet klagomål från invånare handlar om ett upplevt obehag snarare än en ordningsstörning, resonerar han.

– Beslutet strider mot en grundläggande förutsättning i ordningslagen och därför har jag beslutat att upphäva det, säger Ola Melin.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) är besviken och förvånad över motiveringen.

– Det är ju inte så att allt som står i de lokala ordningsföreskrifterna grundar sig på att det kommit in klagomål från invånare, men det har man särskilt efterfrågat i den här frågan. Jag tycker att man hanterar den här frågan lite ologiskt, säger Wutzler till TT och påpekar att bara en del av klagomålen kommer in via mejl och diarieförs, att synpunkter framför i fler sammanhang.

Hon säger att frågan är het och att den väckt många reaktioner.

– Jag känner att man fegar lite och därför lutat sig mot en ogrundad motivering.

Kan överklagas

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders och föreningen Centrum för sociala rättigheter överklagade Vellingebeslutet i september, med hänvisning till att förbudet orsakar obefogade och oproportionerliga inskränkningar av människors fri- och rättigheter.

Huruvida Vellinge kommun ska överklaga länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten ska nu diskuteras.

– Frågan om vem som bestämmer hur många klagomål som ska finnas, och vad betyder det vi får höra i andra sammanhang, gör att det spontant känns intressant att gå vidare. Men ännu finns det inget beslut kring det, säger Carina Wutzler.

Tomas Tobé framhåller att Moderaterna önskar en överenskommelse med Socialdemokraterna om ett nationellt tiggeriförbud.

– Än så länge verkar dock dörren vara stängd, säger Tobé.

Justitieminister Morgan Johansson (S) uppger att regeringen inte har något förslag på förbud. I en skriftlig kommentar säger han att regeringen har gjort det lättare att för markägare att flytta olagliga bosättningar. Ett förslag kommer också att göra det brottsligt att utnyttja människor för tiggeri. De åtgärderna tror regeringen kan få effekt mot tiggeri.

TT