Skola överklagar stängningsbeslut

Publicerad 2013-10-18

Stockholm. Ledningen för gymnasieskolan Praktiska Tumba har bestämt sig för att förbereda en överklagan av Skolinspektionens beslut att stänga skolan.

– Det handlar om att vi tycker de gör en felaktig bedömning av skolans brister, säger Patrik Wigelius, myndighets- och kvalitetsansvarig på Praktiska Sverige AB till TT.

Elever och rektorn från gymnasieskolan Praktiska Tumba, kom samlat till Skolinspektionen i dag för att visa sitt missnöje.

En protestlista överlämnades och några av de cirka 40 eleverna och rektor satt sedan i ett långt möte med Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler och avdelningschef Tommy Lagergren.

Inspektionen beslutade i går att återkalla tillståndet för Praktiska Tumba med omedelbar verkan. Det innebär att skolans cirka 100 elever måste beredas plats på en annan skola.

Skolinspektionens kritik mot skolan gäller kränkningar och bristande studiero, brist på särskilt stöd och ett svagt pedagogiskt ledarskap.

Såväl rektorn vid Praktiska Tumba som Praktiskas vd har kritiserat Skolinspektionens beslut. Myndigheten lutar sig mot gamla fakta, ser inte de förbättringar som gjorts utan stänger skolan utan föregående varning, anser de.

Fel, enligt avdelningschef Tommy Lagergren.

– Våren 2013 var vi Tumba och i samtal därefter har vi berättat hur vi ser på bristerna. I juni fattade vi ett beslut om vad som måste åtgärdas och hade då också ett samtal med huvudmannen där vi förklarade det allvarliga i situationen. Vi återvände i september, och kunde konstatera att många av bristerna kvarstod. Då är det vår skyldighet att agera.

Enligt honom var grundproblemet i Tumba att rektorn inte fick resurser för att förbättra skolan.

– Det är uppenbart att rektorn inte får förutsättningar att göra det han har skyldighet att göra, utan måste hela tiden rycka ut i akuta situationer. Och det är huvudmannens ansvar, säger Tommy Lagergren.

Eleverna i Tumba kommer nu garanteras plats på andra skolor inom Praktiska. De elever som vill gå till någon helt annan skola kommer ledningen försöka hjälpa så att bytet går så smidigt som möjligt.

– Vi försöker skadebegränsa så eleverna inte blir allt för lidande, säger skolans rektor Johan Segerfeldt till TT.

Han följde med i dag när ett 50-tal elever överlämnade en protestlista till Skolinspektionen. Enligt Segerfeldt är många av eleverna ännu argare efter mötet.

– Det är jättemånga som är på vippen och ge upp. Det är ett jättearbete att försöka peppa dem och motivera dem att fortsätta och hjälpa dem till nya skolor.

TT