Hästen blev sjukare av att tämjas

Publicerad 2015-01-11

Malmö. Hästens betydelse för människan är svår att överskatta.

Men i förvandlingsprocessen från vild- till tamdjur har hästen fått betala ett högt pris, anser forskare.

– Vi formar djur för att de ska bli som vi vill, även om det är på bekostnad av djurets hälsa. När människan började tämja hästar använde man sig av få individer. Inaveln var hög och det ledde till skadliga förändringar i hästens arvsmassa. Vi ser till exempel att tamdjur är sjukare än vilda djur, säger Mikkel Schubert, forskare i genetik på Köpenhamns universitet.

Forskarlaget har kartlagt hästens tämjningsprocess och kommit fram till att de förändringar som skett i hästens genetik har gagnat dess herrar och inte hästarna själva.

Mindre motstånd

Människan behövde lugna hästar som var bra på att dra och bära. Men i och med urvalet av individer att avla på har hästen bland annat blivit mindre motståndskraftig mot sjukdomar och infektioner.

Forskarna har jämfört dna från sex tamhästar med dna från en häst ur arten Przewalski - världens enda levande vildhäst - och två "fornhästar" som levde i nuvarande ryska Sibirien för mellan 16 000 och 43 000 år sedan.

– Vi kan se att Przewalskihästens arvsmassa delvis har genomgått liknande skadliga förändringar som tamhästens - men inte på grund av att den blivit tam, utan för att antalet individer minskat och inaveln ökat, säger Mikkel Schubert.

Blir äldre

Jenny Yngvesson forskar om djurs beteende på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hon tycker inte att hästen enbart har förlorat på att bli tam.

– De flesta tama djur blir äldre än de hade blivit i det vilda, i och med att vi ger dem veterinärvård till exempel.

Att hästen i så hög grad är ett bruksdjur har snarare gjort att dess hälsa och naturliga beteende främjats genom historien, i jämförelse med andra djur, menar Jenny Yngvesson.

– Ju mer extrem aveln blir desto sämre mår djuren. Hundaveln har till exempel alltmer kommit att handla om utseende, medan människan i alla tider har behövt relativt friska hästar som kan röra sig.

TT