Rehabgarantin ett fiasko

Publicerad 2015-10-27

Hälsa. Rehabiliteringsgarantin som skulle få sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa tillbaka i arbete är ett misslyckande. Sex miljarder har satsningen kostat sedan 2008, men antalet sjukskrivna ökar.

– Det finns inget som pekar på att satsningen fungerar. Antalet personer med psykisk ohälsa som är sjukskrivna ökar och är nu den största sjukskrivningsgruppen, säger riksrevisor Margareta Åberg.

Syftet med garantin, som är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är att förhindra sjukskrivning och öka återgången till arbete för personer med mildare psykiska ohälsa, som stressrelaterade besvär.

– Det allra allvarligaste är att det saknas fokus på att aktivt främja arbetsåtergång, så staten betalar för terapiinslagen men ibland behöver patienten annan hjälp.

I många fall har inte patienterna fått någon kvalificerad första psykologisk bedömning, och det har därför varit svårt att veta om de har chans att bli hjälpta av insatserna. Det saknas också behandlare och väntetiderna har i vissa landsting varit upp till ett år.

– Regeringen borde fundera över om man ska ge garantin en annan utformning eller om man ska avveckla den helt, säger Margareta Åberg.

TT