Virussmittade värphöns måste avlivas

Publicerad 2016-11-12

Livsmedel. Ett fall av fågelsjukdomen newcastlesjuka har upptäckts på en gård i Vellinge i Skåne. Provresultat visar att 18 000 värphöns har smittats.

Jordbruksverket inför ett restriktionsområde runt gården för att minska risken för smittspridning, enligt ett pressmeddelande.

Newcastlesjuka är en allvarlig djursjukdom som kan drabba tam- och vildfåglar. Viruset angriper nervsystem, andningsorgan och tarmkanal. Den ger ökad dödlighet, andningsbesvär, diarré, rörelsestörningar och minskad äggproduktion. Djuren på hönsgården i Vellinge kommer att avlivas.

Sjukdomen smittar inte människor.

TT