Larm om hälsorisker med ögonfranslim

Publicerad 2017-10-31

Hälsa. Ögonfranslim kan orsaka hälsoproblem som astma och hudutslag. Trots det finns allvarliga brister i märkningen av produkterna som finns på marknaden, visar en rapport från Kemikalieinspektionen.

Branschen välkomnar granskningen.

Kemikalieinspektionen har granskat företag som säljer lim som används vid ögonfransförlängning och funnit allvarliga brister i informationen från flera företag. Fyra företag har anmälts för misstänkt miljöbrott.

Rätt information är viktig för att de som arbetar med limmen ska kunna hantera produkten på rätt sätt.

– Det här är ju superlim som innehåller ämnet cyanoakrylat som är allergiframkallande vid inandning, säger Barbro Sillrén, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Emelie Backfäldt som arbetar som ögonfransstylist tycker att det är bra att företagen granskas.

– Jag tror att det är ganska många företag som inte gör bra produkter vilket ger oss dåligt rykte som fransförlängare, säger Emelie Backfäldt.

Växt kraftigt

Marknaden för ögonfransförlängning har växt explosionsartat vilket också innebär att fler personer arbetar med de hälsofarliga limmen.

På Arbets- och miljömedicin Syd har man märkt en ökning av fall med unga kvinnor som utvecklat besvär som astma, andningssvårigheter och hudutslag i samband med arbete med fransförlängning.

– Har man utvecklat en överkänslighet mot ämnena i limmen kan det bli ett bestående besvär, säger Katrin Dierschke, specialistläkare inom yrkes- och miljömedicin.

Hos dem som väljer att göra en fransförlängning har besvär som kliande ögon och eksem noterats.

Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetsgivare att anställda som arbetar med lim med cyanoakrylat genomgår läkarundersökningar.

"Många oseriösa"

Ventilation är a och o, vid arbete med ögonfranslim. I vissa fall kan andningsskydd och skyddshandskar behövas.

Varningstriangel på dörren och intyg på att stylisten har gått en kemisk hälsoriskkurs är kännetecken för en seriös fransförlängare, enligt Ebba Ebbersten på Svenska Estetikers Yrkesförbund (SEYF).

– Det är bra att det här tas upp. Det finns många oseriösa och det är väldigt dålig kontroll i branschen, säger hon.

Hon har arbetat med fransförlängning i tolv år och driver utbildningsföretaget Lashia. Efter Kemikalieinspektionens granskning har Lashia fått göra en mindre uppdatering av sitt säkerhetsdatablad.

Hon hoppas att det ska utvecklas hållbara produkter som inte är hälsofarliga. Själv har hon dock inte fått några problem och upplever att det är få som får det.

– Av kunderna är det kanske fem till tio som har fått någon reaktion på de här tolv åren, säger Ebba Ebbersten.

Kemisk produkt

Enligt Kemikalieinspektionen var många av företagen inte medvetna om att det var en kemisk produkt de sålde vidare. De flesta av företagen har åtgärdat bristerna. Några fall återstår.

– Alla de här företagen har varit väldigt måna om att göra rätt, säger Barbro Sillrén.

TT